تاريخ آخرين تغيير اين سايت
سه شنبه ۳ فروردين ۱۳۸۹ = ۲۳ مارس ۲۰۱۰

انتشارات انديشه و پيکار

مقدمه اى بر آرشيو اسناد سازمان پيكار


از طرف جمع تنظيم و انتشار آرشيو سازمان پيكار در راه آزادى طبقۀ كارگر
تراب حق شناس


مجموعه سه جلد کتاب در يک CD
کنگره بين المللی مارکس
به اهتمام و ويراستاری
تراب حق شناس و حبيب ساعی

از نشريات جنبش مردمى كنونى:
بسوی انقلاب
نشریهء دانشجوئی بذر
خیابان
خبرنامهء ندا
جهان نوين

  مزد حداقل سال ۱۳۸۹:
  گامى ديگر در تشديد استثمار مطلق كارگران

  سهراب شباهنگ
  به بهانه‌ى تعيين حداقل دستمزد در سال ۸۹
  عليرضا ثقفى
  اکو ـ سوسیالیسم و برنامه ریزی دموکراتیک
  میکائل (میشل) لووی
  ترجمۀ تراب حق شناس
  جهان نوين
  شماره پنجم
  اسفند ۱۳۸۸

  مادر جونز (۱۹۳۰ـ ۱۸۳۰)
  گِرِگ اوكسلى
  سردبير نشريهء لاريپوست
  ناتالى لومل:
  شخصيتى برجسته در كمون پاريس
  نويين ره
  ترجمه : زهره ستوده
  همبستگى مادران ميدان مه در آرژانتين با مادران عزادار در ايران
  - - - - - - - - - -
  در همبستگى با مادران ايران

  ابه د بونافينى
  رئيس انجمن مادران ميدان مه
  هشتم مارس (هفدهم اسفند)
  يوسف اردلان
  سه سال گذشت:
  به ياد پوران بازرگان
  بهروز عارفى
  گروهى از روشنفكران و نويسندگان ايرانى در تبعيد، پشتيبان دادگاه راسل دربارهء فلسطين
  -
  ماركسيسم و انقلاب در زمان ما
  نوشته: ارنست مندل
  برگردان ح. رياحى

  تشكيل دادگاه راسل دربارهء فلسطين
  اطلاعيه
  تاريخ
  كمون پاريس ۱۸۷۱
  ليساگاره
  ترجمه بيژن هيرمن پور
  ويرايش عباس فرد

  هوشيارى انقلابى
  وظيفه يك مبارز اسير در زندان
  چه كنيم كه در زندان نيز مبارزه ادامه يابد
  از انتشارات سازمان مجاهدين خلق ايران
  شهريور ۱۳۵۱

  منتخب اشعار
  شاندور پتوفى
  شاعر انقلابى مجار
  گردآورى و ترجمه: محمود تفضلى و آنگلا بارانى
  بررسى كتاب:
  مصاحبه با هوارد زين و به ياد او
  يادداشت از برنامهء دانيل مرمه، راديو France Inter
  ياد يدالله خسروشاهى

  *
  کارل مارکس و بازگشت او (نمايشنامه تاريخی در يک پرده)
  ويراست دوم
  اثر هوارد زين
  ترجمهء‌ تراب حق شناس و حبيب ساعی

  مناظره جان هالووى و الكس كالينيكوس پيرامون:
  "آيا ميتوان جهان را بدون كسب قدرت تغيير داد؟"
  برگردان ح. رياحى
  معرفى كتاب و گزارش:
  غزه
  پاى صحبت گيدئون له وى، روزنامه نگار اسرائيلى

  تراب حق شناس
  مصاحبه تلويزيون برابرى با منيژه صبا
  يكى از شركت كنندگان در راهپيمايى انترناسيوناليستى براى آزادى غزه
  بدرود با دانيل بن سعيد
  فيلسوف، مبارز كمونيست، انقلابى و سياسى پيگير

  تراب حق شناس
  از يمن تا ديترويت، و تحقير دوباره ى شهروند ايرانى
  اكرم پدرام نيا
  نشست های اطلاعاتی و ضدشورشگری برای سرکوب تظاهرات جنبش مردمی
  بسیار مهم برای اطلاع مردم مبارز
  كارت تبريك سال نو
  ۲۰۰۹ سالى ممتاز بود
  تراب حق شناس
  الوداع با «آيت خدا»
  يوسف اردلان
  گزارشی از تهران
  جنبش مردمى در ايران و فلسطين: يك سنگر

  اسرائيل در سالگرد تجاوز به غزه باز هم كشتار كرد

  راهپيمايى و كاروان كمك انترناسيوناليستى
  در همبستگى با مردم مقاوم غزه
  چرا طرح تحول اقتصادى با اين سرعت تصويب شد؟
  عليرضا ثقفى

  مصاحبه با آلن باديو نويسندهء«فرضيهء كمونيسم»
  و پاسخ دانيل بن سعيد به برخى انتقادات او

  ترجمهء تراب حق شناس

  قمار باز
  محمود درويش
  ترجمه سيد احسان موسوى

  شكلى متعالى از مبارزه با سانسور

  گزارش از فراز ساوجى
  اخبار و چشم اندازهايى گوناگون از عرصهء جهانى نبرد با سرمايه دارى:

  مصاحبه با
  خاكوبو سيلوا و گلوريا آرناس
  از بنيانگذاران ارتش انقلابى خلق شورشگر- ERPI
  بهرام قديمی
  The popular movement and various factions of the ruling regime

  Alireza Saghafi  كارگران برق خيابان هاى شهر مكزيكو را تسخير كردند!

  گزارشى از تظاهرات باشكوه كارگران
  ۱۱ نوامبر ۲۰۰۹ برابر با ۲۰ آبان ۱۳۸۸


  بهرام قديمى
  كشتارهاى سال ۱۳۶۰ يا تابستان ۱۳۶۷؟ مسئله اين نيست
  بهروز جليليان
  ديوار ننگ
  مجموعه مقالات

  برگرفته از آرش شماره ۱۰۳ (مرداد ۱۳۸۸ / اوت ۲۰۰۹)
  دوش به دوش نيروهاى چپى كه بر آمريكاى لاتين حكومت مى كنند
  آيا جنبش زاپاتيست ها از مد افتاده است

  برنار دوترم
  برگردان: منوچهر مرزبانيان
  التنظيم و التكتيكات
  منظمة مجاهدى الشعب الايرانى

  ترجمهء سازماندهى و تاكتيكها به زبان عربى
  ۱۳۵۳

نشريه كارگر
ارگان نشراتى انجمن اجتماعى كارگران افغانستان

در پشتيبانى از مردمى كه قربانى تجاوز ارتجاع و امپرياليسم شده اند اين نشريه را كه به دستمان رسيده به نوبهء خود به اطلاع عموم «مبارزان بى مرز» مى رسانيم

  مسائل حاد جنبش ما
  دومين «نشريه بحث»
  بين سازمان مجاهدين خلق ايران و سازمان چريكهاى فدائى خلق ايران
  اسفند ۱۳۵۵
  نامه هاى زندان
  رزا لوكزامبورگ
  دزديدن آب و خاك و هويت فلسطينى ها مجازات ندارد، پاداش دارد!
  تراب حق شناس
  معرفی يك بولتن جديد نزديك به جنبش زاپاتيستی به زبان های مختلف
  desinformémonos
  (از اطلاعات خودمان، دروغ زدایی كنيم)

  تراب حق شناس
  انتخابات ۱۳۸۸ و جنبش مردمى
  گفت و گوى آرش با تراب حقشناس
  تظاهرات عظيم كارگران صنعت برق مكزيك عليه فرمان رىٔيس جمهور
  گزارش و بررسى يك تظاهرات

  بهرام قديمى
  در خدمت، خيانت و افولِ تاريخىِ روشنفكران
  حبيب ساعی
  نامهء مكزيك
  دوره دوم - شماره ۴
  مصاحبه با آلن بادیو، فیلسوف فرانسوی
  به مناسبت انتشار کتاب «سرکوزی مظهر چیست؟»

  فردريك تادئى
  ترجمه تراب حق شناس
  گل من به بوش متجاوز
  داستان كفش من

  منتظر الزيدى
بررسى دو كتاب جديد:
(به نقل از نشريهء ايران تايمز چاپ آمريكا، نوشتهء اردشير لطفعليان)

خدايان سرزمين
جنگ بر سر شهرك سازى هاى اسرائيل در سرزمين هاى اشغال شده فلسطين ۱۹۶۷- ۲۰۰۷
Lord of The Land
The War Over Israeil’s Settlements in the Occupied Territories ۱۹۶۷-۲۰۰۷
نويسندگان: اديت زرتال و اكيوا الدارEldar Eldar Idith Zertal & Akiva

به ما به ديده دشمن مى نگرند
We Look Like the Enemy:
The Hidden Story of Israel’s Jews from Arab Lands
نويسنده: راشل شعبى Rachel Shabi
  Support the Iranian People’s Movement against the
  Repressive Regime!

  US Marxist-Humanists
  London Corresponding Committee, publishers of The Hobgoblin
  Other international Marxist-Humanists from Canada, India, and West Africa
  بازداشت كارگران فلسطينى بدون جواز كار
  در منطقه اى در دست ساختمان در نزديكى شهر عسقلان (اشكلون) اسرائيل

  فراز ساوجى
  فلسطين، ايران، همه جا
  سعيد رضوى فقيه
  اراذل را بيرون بريزيم
  ارزش كم نظير افشاگرى هاى درونى رژيم

  تراب حق شناس
  مبارزهء انقلابى توده ها: تجارب نوين در آمريكاى لاتين
  نگاهى به كتاب «پراكندن قدرت» اثر راىٔول سيبه چى

  تحريريه انديشه و پيكار براى بحث
  جنبش مردمى و روبيدن طويله هاى اوژياس
  تراب حق شناس

  چرا اسراىٔيل دموكرات نيست؟
  شباهت هاى جمهورى اسلامى و اسراىٔيل
  على اصغر حاج سيد جوادى

  بيانيه ى‌كانون نويسندگان ايران
  درباره‌ى خواست معرفى و مجازات مسببان كشتارهاى اخير
  .

  The Real “Youth of the Lower Depths”
  Foad Shams

  "بچه هاى اعماق" واقعى
  طبقه كارگر ايران در كجاى اين جنبش ايستاده است؟
  فواد شمس

  جنبش مردمى و جناح‌هاى مختلف حكومت
  عليرضا ثقفى خراسانى

  سربازان اسرائيلى دربارهء جنگ غزه شهادت مى دهند
  گزارشهاى جديد روايت ديگرى ست برخلاف گزارش رسمى دائر بر جنگ با حماس
  ميشل پل ريشار، خبرنگار لوموند در بيت المقدس

  پيام نداى سرخ شماره يك
  .

  ليست شهدای شناسايی شده اعتراضات انتخاباتی به ۶۶ نفر رسيد
  اسامی شهدای شناسايی شده اخير
  به روز شده : جمعه ١٧ جولای ٢٠٠٩

  پشتيبانى از جنبش مردمى در ايران:
  بيانيهء جريان ماركسيست انقلابى (ونزوئلا)
  در پاسخ به اظهارات اخير هوگوچاوز و تبريك او به احمدى نژاد

  ترجمهء بهزاد مالكىى

  بيانيه انجمن مبارزه با شكنجه و معافيت از مجازات - مكزيك
  در رابطه با سركوب جنبش هاى اعتراضى در ايران

  مكزيك، ۹ ژوئيهء ۲۰۰۹
  ترجمهء بهرام قديمى

  دو گزارش از تهران:
  ۱۸ تير انقلاب- وليعصر- هفت‌تير- كارگر
  بيانيه شماره ۳ كانون مدافعان حقوق كارگر در مورد وقايع اخير
  كانون مدافعان حقوق كارگر
  ميليون ها رأى دهنده هم چوب را خوردند و هم پياز را !
  كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى
  جرات صعود به قله ها را بخود دهيم
  نامه ارسالى به نشريه دانشجويى بذر
  ماهيت و اهداف انتخابات رياست جمهورى دهم
  جمعى از كمونيست هاى ايران (آذرخش)
  راستى نمى بينيد؟
  اميره هس
  ترجمه تراب حق شناس
  مصاحبه با آلن بادیو، فیلسوف فرانسوی
  (به مناسبت انتشار کتاب «سرکوزی مظهر چیست؟»)
  ترجمه تراب حق شناس
  مورد حملهء دشمن قرار گرفتن دليل سلامتِ موضع گيرى است
  تراب حق شناس

«ساديستى... خشن... غيرانسانى»
مايك مالوى

على هذه الأرض ما يستحق الحياة ا
بر اين سرزمين چيزى هست كه شايستۀ زيستن است

محمود درويش ا
ترجمهء تراب حق شناس

  درسى از كاما سوترا
  محمود درويش ا
  ترجمهء تراب حق شناس
  ”افغانستان كشور جوانان است“
  مصاحبه ى سارا روزبه با
  عبد اللطيف پدرام
  رهبر و رئيس كميته ى اجرائيه ى كنگره ى ملى افغانستان
  اطلاعيه
  به مناسبت اول ماه مه

  پاسخِ به بحران اقتصادى جهان و حكومت هاى سرمايه دارى
  ريشه كن كردن نظام سرمايه دارى است!

  جمعى از كمونيست هاى ايران (آذرخش)
  سى سال پس از انقلاب بهمن
  تراب حق شناس
  فلسطينيان امروز و يهوديان آن روز
  محمدرضا شالگونى
  «ما نيز زندگى را دوست ميداريم آنگاه كه برايمان ميسّر باشد»
  محمود درويش
  ترجمۀ تراب حق شناس

بايكوت محصولات اسرائيلى:
پاسخى مردمى و در دسترس همگان به نيرويى متجاوز و معاف از مجازات

-

گزارشی از فستیوال جهانی خشم شرافتمندانه در مکزیک
از تاريخ ۲۵ دسامبر ۲۰۰۸ تا ۵ ژانويهء ۲۰۰۹

بهرام قديمى
در سوگ ژرژ لابيكا فيلسوف و مبارز كمونيست


در سوگ ژرژ لابيكا از تراب حق شناس/ نكاتى از زندگى نامۀ او از اومانيته/ ما همرزمى بزرگ را از دست داديم از انجمن اوروپالستين/ درسى كه لابيكا از استقامت ماركسيستى به ما آموخت از آندره توزل/ انديشۀ ماركس سوگوار است از لوسيان سِو/ ميراث انقلاب ها از دومينيكو لوسوردو/ فرهمندى و جذِبۀ پيشگامان از ژاك بيده/ حقيقتِ آن روشنفكر رزمنده از استاتيس كوولاكيس/ مانيفست و سرنوشت آن از ژرژ لابيكا

تعريف «نيازهاى انسانى» از ديد اسرائيل
گزارش عبدالكريم سماره از بيت المقدس
۲۶ فوريه ۲۰۰۹، راديو شرق ـ پاريس

تلاش براى تخريب خاوران و «خوف مهاجمان از يادها»
تراب حق شناس

بحران ساختارى سرمايه دارى
گفتگو با ايستوان مزاروش

جوديث اور و پاتريك وارد
ترجمه: ايوب رحمانى

پرسش هاى اكتبر
آيا انقلاب روسيه كودتا بوده؟ و آيا از ابتدا محكوم بوده است و زودرس؟

دانيل بن سعيد
ترجمه تراب حق شناس

دستگيرى فعالان كارگرى را محكوم مى كنيم
بيانيه

اطلاع رسانى كانون مدافعان حقوق كارگر
و بعضى مسايل پيش روى جنبش كارگرى

روابط عمومى كانون مدافعان حقوق كارگر

نام پدر بزرگ مرا از لوح قربانيان جنايات نازى پاك كنيد
نوشتۀ ژان- موئيز برايتبرگ
ترجمه بهروز عارفى

بيانیۀ انجمن بين المللى قلم و پاسخ يك نويسندۀ ايرانى به آن
محسن يلفانى

با پشتيبانى از حقوق مردم فلسطين،
سياست اسرائيل دائر بر جنگ و كشتار را محكوم مى كنيم

بيانيه

سقوط دموكراسى در بربريت
على اصغر حاج سيد جوادى

مصاحبه با تراب حق‌شناس
درباره مسئله فلسطين و حملات ارتش اسرائيل به مردم فلسطين

راديو دمكراسى شورائى

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»

مصاحبه با بهرام قديمى
قسمت سوم

راديو دمكراسى شورائى

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»

مصاحبه با فرهاد سليمى

راديو دمكراسى شورائى

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»

در بارهء كِشت و درو
در مورد جنگ دولت اسرائيل عليه خلق فلسطين

سخنرانى معاون فرمانده شورشى ماركوس

مصاحبه با تراب حق‌شناس
دربارهء تهاجم اسرائيل به غزه و ويرانى‌ها و كشتار فلسطينى‌ها

راديو برابرى

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»

مصاحبه با بهرام قديمى
قسمت دوم

راديو دمكراسى شورائى

جنايت جنگى اسرائيل در غزه:
مسأله نه تنها انكار حقوق مردم فلسطين، بلكه انكار موجوديت آنهاست

على اصغر حاج سيد جوادى و تراب حق شناس

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»

محکومیت یورش رژيم جمهورى اسلامى به كارگران در فستيوال زاپاتيست‌ها در مكزيك

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»
مصاحبه با بهرام قديمى

راديو دمكراسى شورائى

اسكراچه: تجربه اى از يك اقدام توده اى
(گزارش يك بحث جمعى)

چهار شماره گاهنامهء‌
اندیشه و پیکار

نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه

اطلاعيهء كميتهء مخفى انقلابى بوميان- فرماندهى كل ارتش زاپاتيستى آزاديبخش ملى
كميسيون ششمين [بيانيه] - كميسيون انترگلاكتيـک EZLN

.

پنجمين فوروم اجتماعى اروپا: از انديشه تا عمل
(مالمو ـ سوئد از ۱۷ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸)

گزارش مصطفى ناصر

«ملت يهود چگونه اختراع شد؟»
شلومو ساند

TORTURE, REPRESSION AND RESISTANCE
Felicitas Treue
Speech on
The 20th Anniversary of Iranian Political Prisonner's Massacre in Summer 1988
Montreal, September 19-21, 2008

گزارشى از مراسم يادمان كشتار دههء ۶۰
بيستمين سال كشتار زندانيان سياسى ايران، ۱۹ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸، مونترآل كانادا

بهرام قديمى
* * * * * * * * * *
قطعنامه
بيستمين سال كشتار زندانيان سياسى ايران، ۱۹ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸، مونترآل كانادا

كميته يادمان كشتار دهه ۶۰ - مونتريال

نفت و درگيرى هاى نظامى در خاور ميانه
بهرام قديمى

رويارويى سوسياليسم و مذهب از كجا بر مى خيزد؟
محمد رضا شالگونى

فوروم اجتماعى اروپا
۱۷ تا ۲۱ سپتامبر – مالمو سوئد

مصطفى ناصر

در تكميل بحث تبعيد و تبعيديان در شمارهء ۱۰۰ آرش
(جاى خالى انترناسيوناليسم و انديشهء چپ)
تراب حق شناس

تكمله اى بر گزارش آرش شماره ۱۰۰ دربارهء سازمان پيكار
تراب حق شناس

ژرژ حبش: شاهین ترازوی مقاومت فلسطین

بنیانگذار جبههء خلق برای آزادی فلسطین در ۲۶ ژانویه در سن ۸۲ سالگی در اردن درگذشت.
تراب حق شناس
بيدارى فلسطينى هاى اسرائيل
ميشل بل ريشار
ترجمه تراب حق شناس

در گفت و گو با پوران بازرگان
مصاحبه كننده: پژوهشگر آمريكايى خانم ژانت بوئر

با كمال تأسف مطلع شديم كه محمود درويش، شاعر بزرگ فلسطين و جهان عرب، هنرمندى مدرن كه با بينشى عميقاً انسانى بيش از ۴۰ سال در خط مقدم مبارزه براى كسب حقوق از دست رفتهء مردم خويش رزميد و شعرش ورد زبان مردم بود، روز شنبه ۹ اوت ۲۰۰۸ در سن ۶۷ سالگى در پى سومين عمل جراحى سخت قلب در يكى از بيمارستان هاى آمريكا درگذشته است. در اين مصيبت، ما خود را با همهء مبارزان در فلسطين و در سراسر جهان شريك ميدانيم و يقين داريم كه وى نماد رشد فرهنگى و ارزش هاى والاى خلق فلسطين و همهء بشريت باقى خواهد ماند.
ما به جاى هر سخنى دربزرگداشت آن انسان والا، و تاريخ و مبارزه خلقى كه او را پرورد، ترجمه اى از دو شعر وى را كه تا كنون بدين شكل به فارسى منتشر نشده است به دوستداران فرهنگ و هنر و شعر و مقاومت فلسطين تقديم مى كنيم و توجه خوانندگان علاقمند را به برخى ديگر از آثار او كه همواره زينت بخش سايت ما (ستون فلسطين) بوده جلب مى‌كنيم.

به بركت مبارزهء مردم فلسطين و ديگر ملت هاى خاور ميانه، سياست آمريكا در اين منطقه در خود آن كشور و گاه از زاويهء منافع خودشان زير ضربهء انتقاد قرار گرفته است. سه مقاله را در اينجا مى خوانيد:

بورژوازى ايران و
داوهاى اقتصادى و سياسى مجلس هشتم

سهراب شباهنگ

فهرستى از كتاب هاى چپ كه در سالهاى اخير در ايران منتشر شده است.
براى اطلاع

آيا واشنگتن درحال از دست دادن آمريكاى لاتين است؟
بهزاد مالكى

۶۰ سال پس از تشكيل اسرائيل:
۶۰ سال اشغال، ۶۰ سال مقاومت  !

متن كامل سخنان تراب حق شناس
در رابطه با ۶۰ سال مقاومت در فلسطين

راديو صداى نو - استراليا
* * * * *
گفت و گو با تراب حق شناس در بارهء شصتمين سال تشكيل دولت اسرائيل و فاجعهء فلسطين
رادیو دمکراسی شورائی
* * * * *
جنايات جنگى اسرائيل عليه مردم فلسطين
نمايشگاه كارتونيست برزيلى، كارلوس لاتوف
* * * * *
فراخوان شبكهء يهودى همبستگى بين المللى
براى پشتيبانى از مقاومت فلسطين

* * * * *
«نه: ما سالگرد تأسيس اسرائيل را جشن نمى‌گيريم!»
با امضاى صد تن از شخصيت هاى يهودى
روزنامهء گاردين، چاپ لندن

* * * * *
  با ياد
  رفيق ما پوران بازرگان

  بهروز جليليان

شرايط و علل اشغال كارخانه ها در آرژانتين
بهرام قديمى

  گزارش مراسم نخستین سالگرد درگذشت پوران بازرگان
  و سخنی در بارهء او از تراب حق شناس
  * * * * *

  لوئيز ميشل
  یک عمر سرشار از مبارزه
  انجمن دوستداران کمون پاریس ۱۸۷۱

اخبار كوتاه كارگرى
-
  مصاحبه با تراب حق شناس
  در بارهء مقاومت در غزه
  و نيز در بارهء درگذشت ژرژ حبش

  رادیو دمکراسی شورائی
محاصره غزه
بالاتر از جنايت

يورى آونرى
(نويسنده، روزنامه نگار و از فعالان صلح دوست اسرائيلى)
ترجمه: اكرم پدرام نيا

نظريهء شوك
نائومى كلاين
(روزنامه نگار كانادايى و فعال در مبارزه با نوليبراليسم)
ترجمه بيتا منصورى

AUSTRALIA: THE FORGOTTEN IMPERIALISM
Rémy Herrera

  IMPERIALISM AND PRIVATE MILITARY COMPANIES
  Rémy Herrera

او ين و شب يلدا
-

يك ابتكار مبارزاتى كم نظير در پاريس
-

  گوشه اى از زندگى روزمرهء فلسطينى ها: بدون شرح
  -

مصاحبه با تراب حق‌شناس در باره كنفرانس آناپوليس
راديو دمكراسى شورائى

مصاحبه شهلا سرابى با ملالى جويا عضو پارلمان افغانستان
راديو پژواك - ونكوور

درباره ى مجموعه شعر
در محاصره
محمود درويش (شاعر فلسطينى) - ترجمه تراب حق شناس

پرويز دوايى

واى واى از دست صرافان گوهر ناشناس
اين زمان خر مهره را بادر برابرميكنند

عليرضا ثقفى خراسانى

رضا اغنمى: بررسى كتاب
وضعيت زن در سنت و در تحول اسلام

اثر منصور فهمى، ترجمه تراب حق شناس و حبيب ساعى، انتشارات: انديشه و پيكار، آوريل ۲۰۰۷

مصاحبه راديو دمكراسى شورائى
با تراب حق شناس

در نگاه به آرمان فلسطين و مشكلات آن، مهمترين مسئله پايان دادن به اشغال است

نشريه پژوهشهاى سوسياليستى سامان نو
شماره سوم، مهر ۱۳۸۶ ، اكتبر ۲۰۰۷

گزارش:
برگزارى پنجمين كنگرهء بين المللى ماركس

از ۳ تا ۶ اكتبر ۲۰۰۷ در دانشگاه پاريس ۱۰ (نانتر)

رزا لوكزامبورگ و انقلاب اكتبر
حسن مرتضوى

۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶
سايت اتحاد سوسياليست‌ها
پنجشنبه ۴ اكتبر ۲۰۰۷

گل را مى توان به حبس كشيد، اما بويش را نه!
گزارش ارسالى براى نشريه دانشجويى بذر

سركوب و آزادىهاى سياسى
ليلا دانش

مطالبى خواندنى دربارهء عراق جهت اطلاع ـ ۱
مقاومت در عراق به يك جنبش مردمى بدل شده است

روزنامهء Junge Welt چاپ آلمان ۱۸ اوت ۲۰۰۷

مطالبى خواندنى دربارهء عراق جهت اطلاع ـ ۲
هفت تير كش هاى آمريكايى در بغداد

پاتريس كلود
لوموند، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۷
ترجمه بهروز عارفى

به مناسبت سالگشت کشتارهای جمعی دههء شصت در ایران
* * * * * * * *
مصاحبه با لوسيا گارسيا
يکی از بنيانگذاران کانون فرزندان ناپديدشدگان در آرژانتين
* * * * *

مصاحبه با آدريان كرامپوتيچ
از اعضاى بنيانگذار حزب انقلابى كارگران- ارتش انقلابى خلق- آرژانتين
بهرام قديمی

انسان دربرابر جهانى شدنِ سرمايه
جواد صنم راد

در روز اعتراض جهانى به مجازات اعدام
اعتراض به اعدام ملت و كشور عراق را فراموش نكنيم
(فريادى از سرِ درد)

تراب حق شناس

زندگى فلسطينى ها
درست مثل زندگى شيليايى ها زير چكمه هاى پينوشه است
هاآرتز ۱۲ فوريه ۲۰۰۷

نير حسون، خبرنگار اسر ائيلى
ترجمهء مصطفى ناصر

يازدهء سپتامبرى ديگر
* * * * * * * *
از حافظه و شورشگری
کارلوس فاسیو
ترجمهء بهرام قديمى
* * * * *

سالهاى سياه تروريسم دولتى در شيلى و...
مصاحبه لوموند ۲ با روزنامه نگار آمريكایى، جان دينگز،نويسندهء كتاب «سالهاى كندور»

يادهای آشفته
مروری بر کتاب :
زندان شاه، نوشته وريا بامداد، فوريه ۲۰۰۶، آلمان.

بهروز جليليان

وضعيت زن در سنت و در تحول اسلام
نوشتهء منصور فهمی
ترجمهء تراب حق شناس و حبيب ساعی
انتشارات انديشه و پيکار

مروری بر کتاب:
وضعيت زن در سنت و در تحول اسلام
نوشتهء منصور فهمی
ترجمهء تراب حق شناس و حبيب ساعی
انتشارات انديشه و پيکار، آوريل ۲۰۰۷، فرانکفورت، آلمان. ۱۷۵ صفحه.

بهروز جليليان

نبردی نابرابر
گزارشی از هفت سال زندان
۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸

نيما پرورش

فراخوان
در همدردی و همبستگی با مردم مبارز فلسطين

In Sympathy and Solidarity with People of Palestine

بالای صفحه