بیانیه‌های اعتصابات کارگری ۱۴۰۰

etesab.jpg

 

 بیانیه دوازدهم:

برخوردی غیرمسئولانه و تفرقه افکنانه به اعتصاب

 

بیانیه شماره ١١:

در چه نقطه از اعتصاب خود قرار گرفته ایم سخنی اضطراری با همکاران عزیز اعتصابی

 

بیانیه شماره ۱۰:

رای گیری برای پایان اعتصاب بدون رسیدن به خواستها عملی اعتصاب شکنانه است

 

بیانیه شماره نه:

نگذاریم تجربه سال گذشته تکرار شود!

 

بیانیه شماره ٨:

چرا طرح گروه پایپینگ باعنوان “پیگیری مطالبه گرایی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران” را نمی‌پذیریم

 

بیانیه شماره هفت:

اعتصاب ادامه دارد

 

بیانیه ۶:

بیانیه شماره شش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
چند نکته مهم

 

بیانیه ۵:
بیانیه شماره ۵ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
پاسخ ما به پیشنهادات پیمانکاران: پیشنهاد باید کتبی باشد، رسمی باشد، علنی باشد!

 

بیانیه ۴:

بیانیه شماره‌ی ۴ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
تشکیل شورای اسلامی خواست ما نيست!

 

بیانیه ۳:

بیانیه سوم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
با اتحادمان دسیسه‌های پیمانکاران مفتخور علیه اعتصابمان را خنثی میکنیم

 

بیانیه ۲:
بیانیه ی دوم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
ما کارگران پیمانی نفت در پالایشگاهها، پتروشیمی ها و نیروگاهها

 

بیانیه ۱:
کارگران پیمانی نفت در پالایشگاهها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها
برای پیگیری خواست‌های‌مان اعتصاب سراسری می‌کنیم!