www.peykarandeesh.org
جنبش زاپاتيستی
انتشارات انديشه و پيکار

اطلاعيهء كميتهء مخفى انقلابى بوميان- فرماندهى كل ارتش زاپاتيستى آزاديبخش ملى.
كميسيون ششمين [بيانيه] - كميسيون انترگلاكتيك EZLN.
۲۶ نوامبر ۲۰۰۸

نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه

ترجمه بهرام قديمی

خطاب به آن ها كه به ششمين بيانيهء جنگل لاكندونا در مکزیک و جهان پیوسته‌اند:
خطاب به آن ها که به نخستین فستیوال خشم شرافتمندانه دعوت شده‌اند:
به خلق مكزيك:
به خلق هاى جهان:

رفقاى زن و مرد:
برادران و خواهران؛

در این فرصت با شما در بارهء پیشرفت‌های کار برگزاری نخستین فستیوال خشم شرافتمندانه سخن می‌گوئیم.

اول - تا به امروز شرکت افراد، گروه‌ها، جمع‌ها، و سازمان‌ها به غیر از مکزیک از کشورهای زیر تأئید شده است:
ایران
سرزمین باسک
آرژانتین
کوبا
ایتالیا
شیلی
فرانسه
انگلستان
ایالات متحده [آمریکا]
استرالیا
برزیل
ونزوئلا
سوئد
بلژیک
کستاریکا
آلمان
اسپانیا
نروژ
سوئیس
یونان.

دوم - از کشور ما مکزیک، رفقای زن و مرد کارزاری دیگر، از ایالات مختلف کشور شرکت خواهند داشت که مبارزاتشان را در زمینه های زیر پیش می ‌برند: ارتباط جمعی بدیل، در دفاع از حقوق بشر، در مدارس و دانشگاه‌ها، علیه سرکوب، برای بازگشت مفقودالاثر شدگان و آزادی زندانیان، در سازمان‌های اجتماعی و سیاسی، از طریق هنر و فرهنگ، در سندیکاها، در مبارزات زنان، همراه با کارگران مکیلاها [مانوفاکتورهای مناطق آزاد تجاری] در گوشه‌ و کنار شمال مکزیک، در مبارزه برای محیط زیست، در روستاها، همراه با کارگران جنسی [تن فروشان]، و در مبارزاتِ ممتازِ کنگرهء ملیِ بومی.

سوم - برای روزهای ۲۶، ۲۷، ۲۸، و ۲۹ دسامبر ۲۰۰۸، که در آن فستیوال در شهر مکزیک برگزار می‌شود، برخی از فعالیت‌های برنامه ریزی شده از این قرار است:

۲۶ دسامبر ۲۰۰۸
ساعت ۱۰.۰۰ افتتاحیه

ساعت ۱۱.۰۰. چهار چرخ سرمایه‌داری: استثمار. فورومِ باز با شرکت کارگران صنعت مکیلا [مانوفاکتور] در کالیفرنیای سفلیِ جنوبی و در تمائولیپا، کنفدراسیون عمومی کارگران CGT (اسپانیا)، کارگران سولانو (آرژانتین) و کارگران خاور میانه (ایران)، همین طور کارگران دیگری که می‌خواهند شرکت کنند و از قبل اطلاع ‌دهند.
گردانندهء جلسه: مرکز تحقیقات حرف چندجانبه Multidiciplinario دانشگاه ملیِ خودمختارِ مکزیک UNAM (مکزیک).


ساعت ۱۷.۰۰. راه‌های دیگر: شهری دیگر. فورومِ باز با شرکت اتحادیهء ملی سازمان‌های مردمی چپ مستقل ‌ UNOPII (مکزیک)، اتحاد کارگری و سوسیالیستی UNIOS (مکزیک)، جوانان و جمع‌های آنارشیستی، پانک، و رهائی‌طلب (مکزیک)، بریگاد خیابانی (مکزیک)، همین‌طور کسان دیگری که در شهرها مبارزه می‌کنند، که می خواهند در آن شرکت داشته باشند و از قبل اطلاع دهند.

گردانندهء برنامه: UNIOPII (مکزیک)

۲۷ دسامبر ۲۰۰۸
ساعت ۱۱.۰۰. چهار چرخ سرمایه‌داری: محرومیت. فوروم باز با شرکت کنگرهء ملی بومی‌ (مکزیک)، مهاجرین زن و مرد لاس لوماس دِ پولِه‌و [تپه‌های پوئله‌و] (سیوداد خوارِز) (مکزیک)، کانون انجمن‌ شهرهای بومیان کائوکا (کلمبیا)، همینطور کسان دیگری که در مورد تحقیر سرمایه‌داری حرفی برای زدن داشته باشد، و می‌خواهند در آن شرکت کند و از قبل اطلاع دهند.

گردانندهء برنامه: باربارا سامورا (مکزیک)

ساعت ۱۷.۰۰. چهار چرخ سرمایه‌داری: جنبش‌های اجتماعی دیگر. فوروم باز با شرکت CUNC- تلاکسکالا (مکزیک)، نیروی بومی چینانته‌کا (مکزیک)، جبههء خلق (مکزیک)، محلهء بلانکا نویداد در شهر نوئِولارِدو (مکزیک)، جبههء خلقی فرانسیسکو ویلا مستقل (مکزیک)، کاکتو- اوآخاکا (مکزیک).
گردانندهء برنامه: کنگرهء ملی بومی (مکزیک).


۲۸ دسامبر ۲۰۰۸
ساعت ۱۱.۰۰. چهار چرخ سرمایه‌داری: سرکوب. فوروم باز با شرکت بانوان سینالوآ و چیهواهوا (مکزیک)، پیام زندانیان سیاسی آتنکو (مکزیک)، پیام ضبط شدهء گلوریا آرِناس، زندانی سیاسی (مکزیک)، جمع همه زندانی هستیم (مکزیک)، شبکهء ملی علیه سرکوب و به نفع همبستگی (مکزیک)، و باربارا سامورا (مکزیک).
گردانندهء برنامه: اتحاد کارگری و سوسیالیستی (مکزیک).

ساعت ۱۷.۰۰. راه‌های دیگر: سیاستی دیگر، تاریخی دیگر. میزگرد باز با شرکت جان هالوی، فلیپه اِچه‌نیک (مکزیک)، فرانسیسکو پینِدا (مکزیک)، رائول سیبِچی (اروگوئه)، اولیویر باساسه‌نو (فرانسه)، مونیکا بالتودانو (نیکاراگوئه)، سرخیو رودریگِز لاسکانو (مکزیک).
گردانندهء برنامه: نشریهء ربلدییا (مکزیک)


۲۹ دسامبر ۲۰۰۸
ساعت ۱۱.۰۰. چهار چرخ سرمایه‌داری: تحقیر. فورومِ باز با شرکت جمع آنارکو پانکِ لاکوروا (مکزیک)، کنگرهء ملی بومی (مکزیک)، مجلس ملی براسهِ‌رو [کسانی که کار یدی می‌کنند. منظور کارگران مکزیکی است که در آمریکا کار می کردند و بخشی از حقوق‌شان به دولت مکزیک پرداخت می‌شد تا به عنوان بازنشستگی بدانان بازپرداخت شود. دولت مکزیک هرگز حقوق این کارگران را که از آمریکا به میهنشان برگشته‌اند به آنان نداد- م.] (مکزیک)، مرسدس اولیوِرا (مکزیک).
گردانندهء برنامه: کنگرهء ملی بومی (مکزیک)


چهارم - برای سلسله کنفرانس‌های آموزشی magisteral که در سن کریستوبال دِ لاس‌کازاس، از دوم تا پنجم ژانویهء ۲۰۰۹ برگزار خواهد شد، افراد زیر شرکت خود را تأیید کرده‌اند:
آدولفو جیلی (مکزیک)، آرونداتی روی (هندوستان) (بحث خود را ارسال خواهد کرد)، پابلو گونزالِس کازانوا (مکزیک)، مونیکا بالتودانو (نیکاراگوئه)، کارلوس آگیررِ روخاس (مکزیک)، وییورو (مکزیک)، رائول سیبه‌چی (اروگوئه)، اسکار الیوِرا (بولیوی)، کارلوس گونزالِس - کنگرهء ملی بومی (مکزیک)، والتر میگنولو (آرژانتین)، جان برگر (انگلستان) (بحث خود را ارسال خواهد کرد)، پیر لوجی سولو (ایتالیا)، الیور بنساسِنوت (فرانسه)، سیلوا مارکوس (مکزیک)، خیمه پاستور (اسپانیا)، خوتشه ایراته (سرزمین باسک)، جنبش بدون زمین‌ها (برزیل)، پائولینا فرناندِز (مکزیک)، سرخیو رودریگز لاسکانو (مکزیک)، مارکوس رویتمن (شیلی - اسپانیا)، ویا کامپِسینا [راه دهقانی] (انترناسیونال)، گوستاوو اِستِوا (سوئیس).

پنجم - از سوی ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی، رفقای زیر شرکت خود را به عنوان گردانندهء برنامه و یا شرکت کننده در آن، تأیید کرده‌اند:
فرمانده سوزانا، فرمانده تاچو، فرمانده میریام، فرمانده گییرمو، فرمانده اوتِنیاس، سروان کلنل شورشگر مویسس، فرمانده فلورنسیا، کاپیتان شورشگر اِلِنا، فرمانده اِوِریلدا، دختربچه لوپیتا، فرمانده داوید، دختربچه تونیتا، فرمانده سِبِدِئو.

ششم - برای دعوت‌نامه‌ها از اطلاعاتی که کسانی که به ششمین بیانیه پیوسته بودند داشتیم استفاده کردیم، از روابطی که در سفر کارزاری دیگر، و از لیست شرکت کنندگان در فعالیت‌های مختلف علنی ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی. اگر فردی، گروهی، جمعی و یا سازمانی از مکزیک و جهان دعوت نشده است، مطمئناً به این دلیل است که مشخصاتش را نداشتیم. پس از شما درخواست می‌کنیم که ناتوانی‌مان را ببخشید و با صفحهء انترنتی ارتباط زاپاتیستی، در بخش مربوط به فستیوال جهانی خشم شرافتمندانه تماس بگیرید.

هفتم - روشن می‌سازیم که دعوت‌نامه‌ها برای شرکت به عنوان سخنران است، ورود به تمام برنامه‌های فستیوال برای تمام کسانی که بخواهند در آن شرکت کنند و خشم شرافتمندانه‌ای را که در مکزیک و جهان سازمان داده می‌شود بشناسند، مجانی‌ و آزاد است.

برخی اطلاعات تکنیکی و عملی توسط کمیتهء یاری سازماندهی فستیوال، در صفحهء الکترونیکی ارتباط زاپاتیستی، در بخش مربوط به فستیوال جهانی خشم شرافتمندانه، به اطلاع عموم خواهد رسید.

فعلاً همین و بس، شما را در جریان امور قرار خواهیم داد.

آزادی و عدالت برای آتنکو!

از کوهستان‌های جنوب شرقی مکزیک.

معاون فرمانده شورشى ماركوس سروان کلنل شورشگر مویسس
کمیسیون ششمین بیانیهء EZLN کمیسیون بین سیاره‌ای EZLN
مكزيك، نوامبر ۲۰۰۸
ترجمهء بهرام قدیمی

 

 

همين اطلاعيه
انگليسى:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/1128

اسپانیائی:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/1126

آلمانی:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/1144
فرانسه:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/1132


برگرفته از سایت رسمی ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/1187


COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
COMISIÓN SEXTA-COMISIÓN INTERGALÁCTICA DEL EZLN.
26 de DENoviembre DEL 2008. en el idíoma Farsi

بالای صفحه