انتشارات اندیشه و پیکار  
میکائل (میشل) لووی

اکو ـ سوسیالیسم و برنامه ریزی دموکراتیک

ترجمۀ تراب حق شناس

۱۳۸۸/۱۲/۲۵
۲۰۱۰/۰۳/۱۶
ارنست مندل

ماركسيسم و انقلاب در زمان ما

برگردان: ح. رياحى

۱۳۸۸/۱۲/۰۷
۲۰۱۰/۰۲/۲۶
بررسى كتاب:

مصاحبه با هوارد زين و به ياد او

يادداشت از برنامهء دانيل مرمه، راديو France Inter

۱۳۸۸/۱۱/۲۴
۲۰۱۰/۰۲/۱۳
تراب حق شناس

معرفى كتاب و گزارش:
غزه
پاى صحبت گيدئون له وى، روزنامه نگار اسرائيلى

اين گزارش تقديم به آنان كه دروغ هاى «جامعهء بين المللى» و نيز اسرائيل و ايران را دربارهء فلسطين برنمى تابند.

۱۳۸۸/۱۱/۰۵
۲۰۱۰/۰۱/۲۵
تراب حق شناس

بدرود با دانيل بن سعيد
فيلسوف، مبارز كمونيست، انقلابى و سياسى پيگير

۱۳۸۸/۱۰/۲۳
۲۰۱۰/۰۱/۱۳
تراب حق شناس

كارت تبريك سال نو
۲۰۰۹ سالى ممتاز بود

۱۳۸۸/۱۰/۱۴
۲۰۱۰/۰۱/۰۴
-

گزارشی از تهران

۱۳۸۸/۱۰/۷
۲۰۰۹/۱۲/۲۸
عليرضا ثقفى

چرا طرح تحول اقتصادى با اين سرعت تصويب شد؟

۱۳۸۸/۰۹/۱۹
۲۰۰۹/۱۲/۱۰
---

مصاحبه با آلن باديو نويسندهء«فرضيهء كمونيسم»
و پاسخ دانيل بن سعيد به برخى انتقادات او

ترجمهء تراب حق شناس

۱۳۸۸/۰۹/۱۸
۲۰۰۹/۱۲/۰۹
مصاحبه

انتخابات ۱۳۸۸ و جنبش مردمى
گفت و گوى آرش با تراب حقشناس

منتشر شده در آرش شماره ۱۰۳، مرداد ۸۸ ـ اوت ۲۰۰۹

۱۳۸۸/۰۷/۲۷
۲۰۰۹/۱۰/۱۹
حبيب ساعی

در خدمت، خيانت و افولِ تاريخىِ روشنفكران

منتشر شده در آرش شماره ۱۰۳، مرداد ۸۸ ـ اوت ۲۰۰۹

۱۳۸۸/۰۷/۲۴
۲۰۰۹/۱۰/۱۶
تراب حق شناس

اراذل را بيرون بريزيم
ارزش كم نظير افشاگرى هاى درونى رژيم

۱۳۸۸/۰۶/۲۵
۲۰۰۹/۰۹/۱۶
فردريك تادئى

مصاحبه با آلن بادیو، فیلسوف فرانسوی
به مناسبت انتشار کتاب «سرکوزی مظهر چیست؟»

۱۳۸۸/۰۶/۰۳
۲۰۰۹/۰۸/۲۵
تحريريه انديشه و پيكار

مبارزهء انقلابى توده ها: تجارب نوين در آمريكاى لاتين
نگاهى به كتاب «پراكندن قدرت» اثر راىٔول سيبه چى

۱۳۸۸/۰۶/۰۳
۲۰۰۹/۰۸/۲۵
تراب حق شناس

جنبش مردمى و روبيدن طويله هاى اوژياس

۱۳۸۸/۰۵/۳۰
۲۰۰۹/۰۸/۲۱
تراب حق شناس

سى سال پس از انقلاب بهمن

پاسخ به سؤالات آرش شمارۀ ۱۰۲

۱۳۸۸/۰۱/۱۸
۲۰۰۹/۰۴/۰۷
تراب حق شناس

در سوگ ژرژ لابيكا فيلسوف و مبارز كمونيست

در سوگ ژرژ لابيكا از تراب حق شناس/ نكاتى از زندگى نامۀ او از اومانيته/ ما همرزمى بزرگ را از دست داديم از انجمن اوروپالستين/ درسى كه لابيكا از استقامت ماركسيستى به ما آموخت از آندره توزل/ انديشۀ ماركس سوگوار است از لوسيان سِو/ ميراث انقلاب ها از دومينيكو لوسوردو/ فرهمندى و جذِبۀ پيشگامان از ژاك بيده/ حقيقتِ آن روشنفكر رزمنده از استاتيس كوولاكيس/ مانيفست و سرنوشت آن از ژرژ لابيكا

ويرايش دوم همراه با چند مطلب جديد

۱۳۸۷/۱۲/۲۶
۲۰۰۹/۰۳/۱۶
تراب حق شناس

تلاش براى تخريب خاوران و «خوف مهاجمان از يادها»

۱۳۸۷/۱۲/۰۸
۲۰۰۹/۰۲/۲۶
دانيل بن سعيد

پرسش هاى اكتبر
آيا انقلاب روسيه كودتا بوده؟ و آيا از ابتدا محكوم بوده است و زودرس؟

ترجمه تراب حق شناس

۱۳۸۷/۱۲/۰۱
۲۰۰۹/۰۲/۱۹
تراب حق شناس

در تكميل بحث تبعيد و تبعيديان در شمارهء ۱۰۰ آرش
(جاى خالى انترناسيوناليسم و انديشهء چپ)

منتشر شده در آرش ۱۰۱ ژوئيه ۲۰۰۸

۱۳۸۷/۱۲/۰۱
۲۰۰۹/۰۲/۱۹
انديشه و پيكار

اسكراچه: تجربه اى از يك اقدام توده اى

(گزارش يك بحث جمعى)

۱۳۸۷/۰۹/۲۵
۲۰۰۸/۱۲/۱۵
بهرام قديمی

نفت و درگيرى هاى نظامى در خاور ميانه

منتشر شده در نشريه دانشجوئى بذر

۱۳۷۸/۰۷/۱۵
۲۰۰۸/۱۰/۰۶
تراب حق شناس

در تكميل بحث تبعيد و تبعيديان در شمارهء ۱۰۰ آرش
(جاى خالى انترناسيوناليسم و انديشهء چپ)

منتشر شده در آرش ۱۰۱ ژوئيه ۲۰۰۸

۱۳۷۸/۰۶/۱۰
۲۰۰۸/۰۸/۳۱
تراب حق شناس

تكمله اى بر گزارش آرش شماره ۱۰۰ دربارهء سازمان پيكار

منتشر شده در آرش ۱۰۱ ژوئيه ۲۰۰۸

۱۳۷۸/۰۶/۱۰
۲۰۰۸/۰۸/۳۱
بهرام قديمی

شرايط و علل اشغال كارخانه ها در آرژانتين

منتشر شده در نشريهء اينترنتى سامان نو، شماره ۴

۱۳۸۶/۱۲/۲۳
۲۰۰۸/۰۳/۱۳
گزارش

برگزارى پنجمين كنگرهء بين المللى ماركس
از ۳ تا ۶ اكتبر ۲۰۰۷ در دانشگاه پاريس ۱۰ (نانتر)

۱۳۸۶/۰۸/۰۸
۲۰۰۷/۱۰/۳۰
جواد صنم راد

انسان دربرابر جهانى شدنِ سرمايه

۱۳۸۶/۰۷/۲۲
۲۰۰۷/۱۰/۱۴
تراب حق شناس

در روز اعتراض جهانى به مجازات اعدام
اعتراض به اعدام ملت و كشور عراق را فراموش نكنيم
(فريادى از سرِ درد)

۱۳۸۶/۰۷/۲۰
۲۰۰۷/۱۰/۱۲
بهروز جليليان

يادهای آشفته
مروری بر کتاب :
زندان شاه، نوشته وريا بامداد، فوريه ۲۰۰۶، آلمان.

۱۳۸۶/۰۶/۰۶
۲۰۰۷/۰۸/۲۸
بهروز جليليان

مروری بر کتاب:
"وضعيت زن در سنت و در تحول اسلام"

نوشته؛ منصور فهمی، ترجمه؛ تراب حق شناس و حبيب ساعی.
انتشارات انديشه و پيکار

۱۳۸۶/۰۴/۰۲
۲۰۰۷/۰۶/۲۳
بهروز جليليان

۳۰ خرداد را فراموش نکنيم

۱۳۸۶/۰۴/۰۲
۲۰۰۷/۰۶/۲۳
ايو مورو

نوشته هايی که پرده از هويت قاتلان
ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ بر می دارد

۱۳۸۶/۰۲/۲۴
۲۰۰۷/۰۵/۱۴
بهروز جليليان

شتاب در نوشتن و تحريف تاريخ

۱۳۸۵/۱۰/۱۵
۲۰۰۷/۰۱/۰۵
مصطفی ناصر

بومِرَنگ عراق

۱۳۸۵/۰۷/۱۱
۲۰۰۶/۱۱/۰۲
فليسيتاس ترويه

شکنجه ی جنسی و مقاومت جمعی
نمونه: مکزيک - سن سالوادر آتنکو

سخنرانی در مراسم يادمان هجدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در ايران
فرانکفورت - ۲ سپتامبر ۲۰۰۶
ترجمهء بهرام قديمی

۱۳۸۵/۰۶/۲۴
۲۰۰۶/۰۹/۱۵
رمی هره را

سه مرحله ی شورش در فرانسه طی يک سال

ترجمهء تراب حق شناس

۱۳۸۵/۰۶/۰۹
۲۰۰۶/۰۸/۳۱
سمير امين

انقلاب تکنولوژيک در مرکز تضادهای سرمايه داری فرتوت

ترجمهء بهزاد مالکی، حبيب ساعی

۱۳۸۵/۰۶/۰۹
۲۰۰۶/۰۸/۳۱
هايده ترابی

ما، مرگ بر جمهوری اسلامی، اسرائيل و لبنان
و چند پرسش بی ربط...

۱۳۸۵/۰۵/۲۶
۲۰۰۶/۰۸/۱۷
رضا مرزبان

بوش هيولای جنگ قرن

۱۳۸۵/۰۵/۲۲
۲۰۰۶/۰۸/۱۳
ژاک بيده

سيستم مبتنی بر احزاب و کسب هژمونی

ترجمه برای انديشه و پيکار

۱۳۸۵/۰۴/۰۱
۲۰۰۶/۰۶/۲۲

فراخوان به پنجمين کنگرهء بين المللی مارکس
دانشگاه پاريس ۱۰، از ۳ تا ۶ اکتبر ۲۰۰۷

۱۳۸۵/۰۴/۰۱
۲۰۰۶/۰۶/۲۲
بهرام قديمی

تبار نامهء يک تجربه:
تأملی در اشغال کارخانه ها و کنترل کارگری درآرژانتين

منتشر شده در دفترهجدهم نگاه، ماه مه ۲۰۰۶

۱۳۸۵/۰۲/۲۷
۲۰۰۶/۰۵/۱۷
مصطفی ناصر

جنگهای اخير امپرياليستی و مقاومت عليه آنها
و بحثی در اشکال گوناگون مقاومت

۱۳۸۴/۱۲/۱۸
۲۰۰۶/۰۳/۰۹
ويژه هاری مگداف

چند مقاله به مناسبت درگذشت هاری مگداف مارکسيست بزرگ معاصر

هاری مگداف يکی از بزرگترين متفکران و مبارزان مارکسيست معاصر درگذشت
روبن مارکاريان
* * * * *
گوشه ای از کارنامهء هاری مگدف

مانتلی ريوييو
* * * * *
ره يافتن به سوسياليسم
هاری مگداف - فرد مگداف
* * * * *
سرمايه داری در نقش اقتصاد جهانی

مصاحبهء هوک گوتمان با هاری مگداف
* * * * *
شبکه امپراتورانه ايالات متحد و « جنگ عليه تروريسم»

جان بلامی فوستر، هاری مگداف ، ماک چسنی
* * * * *
آيا درس‌هايی برای آموختن وجود دارد؟

هاری مگداف
- - - - - - - - - - - - - - -
(به نقل از سايت راه کارگر)

۱۳۸۴/۱۰/۱۹
۲۰۰۶/۰۱/۰۹
تراب حق شناس

خاوران ها را نه فراموش می کنيم! نه می بخشيم!

۱۳۸۴/۰۷/۰۹
۲۰۰۵/۰۹/۳۰
مصاحبه
رمی هره را
با سمير امين

پنجاه سال پس از کنفرانس باندونگ
آيا می توان به سوی تجديد همبستگی خلق های جنوب گام برداشت؟

(منتشر شده در آرش شماره ۹۲ اوت ـ سپتامبر ۲۰۰۵)
ترجمه ی تراب حق شناس

۱۳۸۴/۰۷/۰۶
۲۰۰۵/۰۹/۲۸
مارگريتا لوپز مايا

«دموکراسی مشارکتی» در ونزوئلای «بوليواری»
آيا می توان به سوی تجديد همبستگی خلق های جنوب گام برداشت؟

(منتشر شده در آرش شماره ۹۲ اوت ـ سپتامبر ۲۰۰۵)
ترجمه ی بهزاد مالکی

۱۳۸۴/۰۷/۰۶
۲۰۰۵/۰۹/۲۸
دو سند از ۱۴ سال پيش

تخريب عمدی عراق: اين است واقعيت!

مفهوم عجيب "نظم جديد جهانی"

به قلم رنه دومون

* * * * *

در زير يوغ گرسنگی

بقلم تی يری بران

از لوموند ديپلماتيک دسامبر ۱۹۹۱

۱۳۸۴/۰۶/۱۷
۲۰۰۵/۰۹/۰۸
فلیسیتاس ترویه

شکنجه، شکنجه شده و جامعه

بحث ارائه شده به سمينار سراسری دربارهء کشتار زندانيان سياسی در ايران
ترجمهء بهرام قديمی

۱۳۸۴/۰۵/۲۹
۲۰۰۵/۰۸/۲۰
بهرام قديمی

آيا چاقو دستهء خود را می بُرد؟
شيوهء برخورد به شکنجه گران و شرکای جرمشان

بحث ارائه شده به سمينار سراسری دربارهء کشتار زندانيان سياسی در ايران

۱۳۸۴/۰۵/۰۸
۲۰۰۵/۰۷/۳۰
تراب حق شناس

همت ها پستی گرفته است

(در پاسخ به سؤالات آرش « پيرامون انتخابات رياست جمهوری در ايران»)

۱۳۸۴/۰۲/۲۰
۲۰۰۵/۰۵/۱۰
تراب حق شناس

‮ «نه‮» ‬گفتن به‮ «‬ديکتات‮» ‬های رايج

۱۳۸۳/۱۲/۰۸
۲۰۰۵/۰۲/۲۶
تراب حق شناس

جايگاه اسلام در رژيم جمهوری اسلامی

۱۳۸۳/۱۲/۰۸
۲۰۰۵/۰۲/۲۶
رمی هره را

نظام جهانی سرمايه داری و تحليل های تئوريک آن

ترجمهء تراب حق شناس و حبيب ساعی

۱۳۸۳/۱۲/۳
۲۰۰۵/۰۲/۲۱
ويژه ژاک دريدا

مجموعهء چند مقاله از ژاک دريدا و دربارهء او

‬آخرين مصاحبهء لوموند با ژاک دريدا
ترجمهء ويدا فرهودی (برگرفته از سايت عصر نو)
* * * * *
‬ژاک دريدا و فلسطين
* * * * *
‬ژاک دريدا و دفاع از موميا ابوجمال
* * * * *
ژاک دريدا و مارکسيسم

نوشتهء دانيل بن سعيد
* * * * *
مارکس انديشمند قرن بيست و يکم
نوشتهء ديديه اوريبون
در معرفی کتاب »شبح های مارکس«

۱۷/۹/۸۳
۷/۱۲/۰۴
‬ژيلبر آشکار

مصاحبه ای منتشر نشده با
ماکسيم رودنسون‮: ‬در بارهء انتگريسم اسلامی

۱۹/۸/۱۳۸۳
۹/۱۱/۲۰۰۴
تراب حق شناس

بزرگداشت ادوارد سعيد
روشنفکر بزرگ فلسطينی ـ آمريکايی
در نخستين سالگرد درگذشت او

۱۹/۸/۱۳۸۳
۹/۱۱/۲۰۰۴
تراب حق شناس

چهارمين کنگرهء بين المللی مارکس
و
مصاحبه با ژرار دومينيل

۱۹/۸/۱۳۸۳
۹/۱۱/۲۰۰۴
مصطفی ناصر

فوروم اجتماعی جهانی
اشکال نوین مبارازتی ؛ کدام آلترناتیو؟

۱ مرداد ۱۳۸۳
۲۲ ژوئیه ۲۰۰۴
منصور فهمي

تاريخ دينيِ حجاب

ترجمهء تراب حق شناس

۱ مرداد ۱۳۸۳
۲۲ ژوئیه ۲۰۰۴

 

در بزرگداشت ژان -ماری ونسان ‬ ۱۳ خرداد ۱۳۸۳
۲۱ ژوئن ۲۰۰۴

پل سوئيزی

بحرانی در تئوری مارکسی ‬ ۱۳ خرداد ۱۳۸۳
۲۱ ژوئن ۲۰۰۴

هیأت تحريريهً انديشه رهائی

مصاحبه با پل سوئيزی ‬ ۱۳ خرداد ۱۳۸۳
۲۱ ژوئن ۲۰۰۴

هوارد زين

کارل مارکس در نيويورک
(نمايشنامه)ترجمه تراب حق شناس ‬
 

ساراماگو، داريوفو،گوستاو گاوراس، سامپدرو

فلک را سقف بشکافيم ‬  

جمعی از کمونيست های ايران

بحران سياسی جمهوری اسلامی و انتخابات مجلس هفتم
( مقاله ای تحليلی که دوستانی لطف کرده برای ما فرستاده اند ) ‬
 

حسن پويا

پروژه کشتار تابستان ۶۷ ‬  

 

فراخوان به جهارمين کنگره بين المللی مارکس
از ۲۹ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۰۴ ‬
 

تراب حق شناس

آرش: دريچه ای که نبايد بسته شود ‬  

نادر (از هلند)

درباره طرح آمريکايی کلمبيا ‬  

سمير امين

بديل سيستم جهانی شده و نظامی شده نوليبرالی
امپرياليسم امروز و تهاجم هژمونی طلبانه ايالات متحده
ترجمه تراب حق شناس و حبيب ساعی ‬
 

فريدريش انگلس

بر مزار مارکس
سخنرانی فريدريش انگلس بر مزار مارکس در گورستان »های گيت« لندن ۱۷ مارس ۱۸۸۳ ‬
 

رامين جوان

به ياد صد و بيستمين سالگرد درگذشت کارل مارکس ‬ ۲۰ خرداد ۱۳۸۲
۱۰ ژوئن ۲۰۰۳

فاطمه فرج

امپراتوری هرج و مرج با چالش روبروست
مصاحبه الاهرام با سمير امين
ترجمه الف پيروز ‬
۷ ارديبهشت ۱۳۸۲
۲۷ آوريل ۲۰۰۳

سمير امين

جاه طلبی بيکران و جنايتکارانه ايالات متحده:
کنترل نظامی کره زمين
ترجمه تراب حق شناس و حبيب ساعی ‬
۲۵ فروردين ۱۳۸۲
۱۴ آوريل ۲۰۰۳

نيما پرورش

گزارشی از هفت سال زندان
بخشی از کتاب »نبردی نابرابر«
ترجمه به انگليسی: شهلا سرابی ‬
۶ مهر۱۳۸۱
۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲

طاهر بن جلون

نقش نويسنده در »جهان سوم« ‬ ۲۹ مرداد ۱۳۸۱
۲۰ آگوست ۲۰۰۲

پی ير بورديو

به سوی دانشی متعهد ‬ ۲۹ مرداد ۱۳۸۱
۲۰ آگوست ۲۰۰۲

فرانسوا شاتله

روشنفکر و جامعه ‬ ۲۹ مرداد ۱۳۸۱
۲۰ آگوست ۲۰۰۲

پرويز قليچ خانی

گفت و گو با تراب حق شناس
(به بهانه انتشار کتاب »بر فراز خليج« نوشته محسن نجات حسينی) ‬
۱۷ آذر ۱۳۸۱
۸ دسامبر ۲۰۰۲

تراب حق شناس

کنگره سوم بين المللی مارکس ‬ ۸ آذر ۱۳۸۱
۲۹ نوامبر ۲۰۰۲

سمير امين

سوء قصدهای ۱۱ سپتامبر
ترجمه بهروز افشين ‬
۴ آذر ۱۳۸۱
۲۵ نوامبر ۲۰۰۲

مصاحبه

اين زورنمای بين طالبان دلار است و طالبان نفت
تونی نِگری، فيلسوف و الهام بخش چپ های انقلابی ايتاليا در دهه ۱۹۷۰
ترجمه تراب حق شناس ‬
۴ آذر ۱۳۸۱
۲۵ نوامبر ۲۰۰۲

رِمی هره را

در کنگره سوم بين المللی مارکس
چهار روشنفکر مارکسيست و بحث درباره سوء قصدهای ۱۱ سپتامبر
ترجمه تراب حق شناس ‬
۴ آذر ۱۳۸۱
۲۵ نوامبر ۲۰۰۲

 

سرمايه و بشريت
کنگره سوم بين المللی مارکس ‬
۲۱ تير ۱۳۸۰
۲۱ ژوئيه ۲۰۰۱

تراب حق شناس

پژواک کمون پاريس و حماسه آن پس از ۱۳۰ سال ‬ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۰
۲۱ مه ۲۰۰۱

تراب حق شناس

اعتراف به جهل
(در پاسخ به نظر خواهی مجله «آرش») ‬
۲۰ اسفند ۱۳۷۹
۱۰ مارس ۲۰۰۱

خاوير اولَریَگا

مصاحبه با خاوير اولَریَگاريا، عضو کميته هماهنگی «جبهه زاپاتيستی آزاديبخش ملی» (مکزيک) ‬ ۱۷ دی ۱۳۷۹
۶ ژانويه ۲۰۰۱

کارل مارکس

بی اعتنايی به سياست<
ترجمه سهراب شباهنگ ‬
۱۳ دی ۱۳۷۹
۲ ژانويه ۲۰۰۱

تراب حق شناس

حقيقت پای مستوری ندارد ‬  

تراب حق شناس

فرهنگ تاريخی-انتقادی مارکسيسم ‬  

عباس زرندی

نگاهی با فاصله به انتخابات مجلس ‬  

تراب حق شناس

در پاسخ به منتقد گرامی:
تلاش برای برخوردی آگاهانه به حوادث ايران ‬
 

مهرداد آريا

کدام جناح؟ کدام چپ؟
نقدی بر مقاله «جنگ جناح ها و گتمان چپ» ‬
 

تراب حق شناس

جنگ جناح ها و گتمان چپ ‬  

 

تجلی سکولاريسم در تشييع جنازه شاملو ‬  

 

فلسطين: حقوق ملتی در چنگال «توازن» قوای جهانی ‬  

 

نگاهی به اوضاع سياسی سوريه ‬  

 

اعتراضات مخالفان در خارج کشور: محدوديت آن و تاثيرش ‬  

 

از مجلس جديد يا ۳۰-۳۱ خرداد ‬  

 

کنفرانس برلين: هر کسی بر طينت خود تنيد ‬  

 

آنچه در جنبش دانشجويی حاضر و آنچه غايب است ‬  

 

راسپوتين تزاريسم اسلامی و حکم صندوق های رأی ‬  

 

اهميت شاکی خصوصی در تعقيب پرونده جنايات جمهوری اسلامی ‬  

 

رامشگران جمهوری اسلامی در پکن ‬