باکمال تاسف مطلع شدیم بار دیگر مبارزی از میان مبارزان ضد سرمایه داری ازمیان ما رخت بر بست و خاطراتی از خود برای نسل های بعد به جا گذاشت.
 رفیق مبارز تراب حق شناس که بیش از پنجاه سال ازعمر خود را برای مبارزه در راه ازادی و سوسیالیسم صرف نموده بود در سن 72 سالگی پس از یک دوره مبارزه پنج ساله با بیماری در تاریخ۹۴/۱۱/۵  چشم از جهان فروبست .تراب که در اغاز جوانی مبارزه علیه استبداد راآغازنمود  وی ازبنیانگزاران سازمان مجاهدین خلق بود .تراب خیلی زود به مارکسیسم گرایش پیداکرد . سرانجام در سال پنجاه و چهار با اعلام موضع جدید از صفوف مبارزان ضد استبدادی جدا به مبارزه علیه بیدادگری سرمایه داری پیوست و در راه مبارزه برای یک انقلاب اجتماعی  وسوسیالیسم گام برداشت و تا لحظه اخر زندگی نیز در این راه قلم زد و قدم برداشت .
ما یادو خاطره این مبارز پیگیر راه آزادی و سوسیالیسم را گرامی داشته ودرگذشت او را به بازماندگان و تمامی رهروان راه آزادی وسوسیالیسم  تسلیت میگوئیم.
روابط عمومی، سازمان اتحادفدائیان کمونیست،

۱۳۹۴/۱۱/۰۸