در اين شماره مى خوانيد:

مکتب جنگ  /  استراتژی و حزب، دانیل بن سعید  /  فراخوان زنان مبارز و انقلابی!  /  درس های مهم وقایع می 68، تونی کلیف  /  ایجاد یک چپ جدید  /  بازگردیم؟، امیرپرویز پویان  /  بازگشت به »ناکجاآباد«، امیرپرویز پویان  /   خانه نشین دو چشم و یک قلب، مسعود نقره کار /  بخش ویژه: تشییع جنازۀ بی‌پایان  /  پوران بازرگان

دانلود نسخه پی دی اف