در اين شماره مى خوانيد:
شرایط و چشم انداز جنبش زنان / کلمبیا؛ سرزمین نبرد طبقاتی بلا انقطاع / پیروزی یک انقلاب در گرو سازماندهی است / تضادهای نظریه‌ی معاصر / همکاری با آلترناتیو
دانلود نسخه پی دی اف و آدرس اینترنتی نشریه:
http://alternative-magazine.blogspot.com