شماره  اول نشریه "رادیکال" ارگان شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران

در اين شماره مى خوانيد:
سه خیز کیفی جنبش و ضرورت خیز چهارم
مبارزه ی قهرآمیز و مسالمت آمیز
بررسی موانع پیش روی زنان درجنبش

دانلود نسخه پی دی اف
آدرس اینترنتی نشریه www.shorayejavanan.wordpress.com