رادیو صدای نو-استرالیا: متن كامل سخنان تراب حق شناس


در رابطه با ۶۰ سال مقاومت در فلسطين