رادیو برابری: مصاحبه با تراب حق‌شناس

دربارهء تهاجم اسرائيل به غزه و ويرانى‌ها و كشتار فلسطينى‌ها