رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبه با تراب حق‌شناس


درباره مسئله فلسطين و حملات ارتش اسرائيل به مردم فلسطين