از اول تا سوم ماه مارس آينده، نخستين اجلاس دادگاه راسل دربارهء فلسطين در شهر بارسلون (اسپانيا) تشكيل مى شود.
خانم رانيا برّو عضو ناظر جلسات اين دادگاه در مصاحبه اى با راديو اوريان در ۲۲ فوريه ۲۰۱۰ مى گويد:
در سال گذشته، در ۴ مارس ۲۰۰۹، در بروكسل اعلام شد كه يك دادگاه راسل دربارهء فلسطين تأسيس شده است. هدف عبارت است از محاكمهء كسانى كه در اسرائيل، مرتكب جنايات جنگى عليه مردم فلسطين، به ويژه در غزه شده اند. نمونه و سرمشق اين دادگاه، دادگاهى ست به همين نام كه در سال ۱۹۶۷ برتراند راسل، فيلسوف انگليسى، و ژان پل سارتر، فيلسوف فرانسوى براى محاكمهء ايالات متحده به علت تجاوز و جنگ در ويتنام برپا كردند. هدف از دادگاه راسل دربارهء فلسطين احقاق حقوق فلسطينى ها برپايهء موازين حقوقى بين المللى ست، موازينى كه مى تواند پايهء هر گونه تلاش براى حل نزاع فلسطين ـ اسرائيل باشد؛ برپايى اين دادگاه تأكيد بر اين مسأله است كه نقض حقوق مردم فلسطين توسط اسرائيل و رنجى كه فلسطينيان طى ساليان دراز برده اند اجراى قوانين مزبور را ضرورى مى سازد.
اجلاس بارسلون كه از اول تا سوم مارس منعقد خواهد شد يك كميتهء دادرسى تشكيل خواهد داد، متشكل از ۹ شخصيت حقوقى جهانى كه در قانون بين المللى مرجع به شمار مى روند. براى مثال، مايريد كوريگان ماگوير برندهء نوبل ۱۹۷۶ از ايرلند شمالى، خوان تاپيا گوسمان قاضى شيليايى، خانم ژيزل حليمى وكيل دعاوى و سفير اسبق فرانسه در يونسكو، خوزه آنتونيو قاضى اسپانيايى، خانم سينتيا ماك كينى سياستمدار آمريكايى از حزب سبزها، رونه كاسريل نويسنده از آفريقاى جنوبى،خانم آميناتا ترائوره نويسنده و سياستمدار از كشور آفريقايى مالى و ...
كميتهء سازماندهى و تدارك عبارتند از: استفان هسل سفير فرانسه و يكى از نويسندگان بيانيهء حقوق بشر و شهروند مصوب ۱۹۴۸، پى ير گالان سناتور سابق بلژيكى، فرانسوا ماسپرو نويسنده و ناشر سابق در فرانسه، مارسل فرانسيس كان شركت كننده در دادگاه سابق راسل دربارهء ويتنام، كوستاگاوراس سينماگر، اريك كانتونا فوتباليست سابق و بازيگر سينما، ايلان پاپه نويسنده و مورخ اسرائيلى، ميشل ورشوفسكى مبارز صلح طلب اسرائيلى، ژان زيگلر جامعه شناس و نويسنده و نمايندهء مجلس در سويس...
كسان ديگرى هم هستند كه از نظر بين المللى مشهورند و از تشكيل دادگاه حمايت مى كنند. تا كنون بيش از صد نفر از شخصيت هاى جهانى در اين كميته عضويت دارند مانند بطرس بطرس غالى دبير كل اسبق ملل متحد، خانم دومينيك شوميليه ژاندرو استاد حقوق بين المللى در پاريس، نوآم چامسكى انديشمند و زبان شناس، احمد بن بلا نخستين رئيس جمهورى الجزاير، سوزان جرج شهروند آمريكايى ـ فرانسوى نويسنده و فعال مشهور آلترموندياليست، ادواردو گاليانو نويسندهء اوروگوئه يى، خوزه ساراماگو برندهء نوبل ادبيات از پرتغال...
بايد توجه داشت كه اين دادگاه جنبهء سمبليك دارد كه مصوباتش لازم الاجرا نيست، بگذريم كه مصوبات دادگاه بين المللى لاهه هم كه رسمى ست، اسرائيل حكم آن را در مورد غير قانونى بودن «ديوار جداسازى» در فلسطين، به هيچ گرفته است. از آنجا كه ارادهء سياسى در غرب به ويژه در اروپا براى محاكمهء جنايتكاران جنگى وجود ندارد، دادگاه راسل دربارهء فلسطين كار خود را از بروكسل كه مركز اتحاديهء اروپا ست آغاز كرد. بدين منظور كه مقامات دولتى اتحاديهء اروپا را از طريق فشار توده اى و شهروندى به انجام وظايفى كه براى اجراى قوانين بين المللى دارند وادارد.
اجلاس بارسلون نيز مباحث روز اول خود را به نقش اتحاديهء اروپا كه شريك و همدست اسرائيل در ادامهء اشغال فلسطين است متمركز خواهد كرد.
۲۲ فوريه ۲۰۱۰