اجلاس دو روزه وزيران اقتصاد و رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه بيست (جی ۲۰) در روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر در حالی در ملبورن استراليا برگزار شد که فعالين جنبش ضد جهانی شدن نوليبرالی نيز در محل حاضر بودند.
در اين گردهمايی رئيس صندوق بين المللی پول و پل ولفوويتز رئيس بانک جهانی نيز حضور داشتند.
رهبران مالی جهان در اين جلسه موضوع های مختلفی از نرخ مبادلات ارزی، قيمت نفت، تجارت آزاد گرفته تا موضوع هسته ای کره شمالی و بازار محصولات کشاورزی را، در کارنامه يکساله خود برای بحث و بررسی مد نظر قرار داده بودند.
متقابلأ، معترضين اين اجلاس کارنامه خونين و بيلان جنايتهای ناشی از سياستهای اين گروه را به چالش گرفتند.
" در طی اين دو روز گردهمايی گروه بيست، بيش از ۵۰ هزار کودک بر اثر بيماری های قابل درمان خواهند مرد، ۲۸۰۰ زن بر اثر حاملگی و يا در هنگام زايمان جان خود را از دست خواهند داد و بيش از ۱۶ هزار نفر بر اثر بيماری ايدز. اين کشتار دستجمعی ناشی از فقر در سياستهای اين گروه منشاء دارد". (۱)
سياستهايی همچون بازار آزاد و خصوصی سازی، حرکت آزاد سرمايه، مصالح بازار بورس، نابودی محيط زيست و در يک کلام جهانی شدن ليبرالی که در خدمت تأمين حداکثر سود برای سرمايه و رهبران مالی جهانی قرار دارد. از طرف ديگر اين سياستهای نوليبرالی اين هدف را دنبال می کنند که تمام کارگران، دهقانان، دانشجويان، زنان، خلقهای بومی، و اکثريت خلقهای جهان را، که خواهان تغيير جهان اند، به انقياد بکشانند.
" برای روشن ساختن اين مسأله که در پس دستهای نامرئی بازار، مشت آهنين نظاميگری امپرياليستی پنهان است، بانک جهانی مثال خوبی است. رئيس آن پل ولفوويتز است، يکی از طراحان جنگ عراق و مغز متفکر قتلهای دستجمعی. می دانيم که حمله به عراق تا کنون به قيمت جان بيش از نيم ميليون از مردم اين کشور تمام شده است". (۲)
" عامل اصلی مرگ و مير کودکان بيماری هايی است قابل درمان. هنوز فقدان آب آشاميدنی سالم سبب مرگ ومير بيش از يک و نيم ميليون کودک در سال می شود. گروه بيست چه راه حلهايی پيشنهاد می کند؟ خصوصی سازی آب آشاميدنی در جهت تأمين حداکثر سود برای شرکتهای چند مليتی که مردم را از دسترسی به آب سالم محروم می کند. بازار آزاد اصطلاحی فريبنده است. آزادی چند مليتی ها در استثمار تمام منابع انسانی و طبيعی و سلب آزادی از انسان. کنگوی دمکراتيک دارای يکی از غنی ترين منابع طبيعی جهان است و در عين حال يکی از فقيرترين کشورهای دنيا. دليل اين فقر گسترده دست اندازی ۳۲ شرکت سرمايه داری غربی بر ثروتهای طبيعی اين مردم است". (۳)
گروه ۲۰ شامل اتحاديه اورپا، اعضای گروه ۸ (جی ۸) و چين، هند، آرژانتين، استراليا، برزيل، اندونزی، عربستان سعودی، آفريقای جنوبی، مکزيک، کره جنوبی، ترکيه است.
اجلاسيه اين گروه يک بار ديگر فرصتی ايجاد کرد تا جريان های مختلف جنبش ضد جهانی شدن نوليبرالی، اگر چه در سطح محدود، دور هم گرد آيند و عليه سياستهای گروه ۲۰ و عليه جنگ و سياستهای ميليتاريستی سرمايه داری جهانی به مخالفت و اعتراض دست زنند. با اين حال گروههای مختلفی از جنبشهای اجتماعی اندونزی، برزيل، آرژانتين، هند، مکزيک، آفريقای جنوبی و جنوب شرق آسيا توانستند به ملبورن بروند و به تظاهرات دست بزنند.
پيتر کاستلو وزير خزانه داری استراليا که کشورش ميزبانی نشست گروه ۲۰ را به عهده دارد در يک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "اين را درک نمی کند که چرا مردم بر ضد گروه ۲۰ تظاهرات می کنند. اگر مردم نگران فقر و ايدز هستند اين نشستی است که بايد برای برگزاری آن تبليغ کرد".
او افزود: " در بين معترضين يک هسته ميليتانتی (مبارز) و عنصری از خشونت وجود دارد که تلاش می کنند تا خيابانهای ملبورن را به لجن بکشند و آبرو و حيثيت استراليا را ببرند".
متقابلأ معترضين با پرتاب بطری و سنگ به طرف پليس و واژگون کردن يک خودروی نظامی و همچنين تصاحب يک موتورسيکلت پليس قصد داشتند به هتل محل اقامت پل ولفوويتز حمله کرده و او را دستگير کنند.
آنها شعار می دادند پل ولفوويتز يک جنايتکار جنگی است که بايد دستگير شده و به خاطر جنايتهايش در عراق محاکمه شود. اين همان موضوعی است که وزير خزانه داری استراليا، پيتر کاستلو نمی تواند آن را درک کند يا بهتر است بگوييم که درک اين مطلب سودی به خزانه وزير اضافه نمی کند.
به هر حال ملبورن صحنه تظاهرات و درگيری های شديدی بين پليس و مخالفان گروه ۲۰ بود. پليس با بر پا کردن موانع در اطراف محل برگزاری نشست و با استفاده از اسب و باتون در مقابل معترضين صف آرايی کرد و معترضين نيز به نوبه خود با پرتاب قوطی های دودزا و پرتاب سنگ، بطری و زباله به سمت پليس و سگهای نگهبان آنها (که به لباس خبرنگار در آمده بودند) به دفاع از خود پرداختند. بعد از اعتراضات خشونت آميزی که در سال ۲۰۰۰ ميلادی در جريان نشست مجمع جهانی اقتصاد در ملبورن روی داد، خشونتهای اين دو روز بی سابقه بوده است.
در اين تظاهرات بار ديگر ما شاهد بازگشت جريان های راديکال درون جنبش ضد جهانی شدن نوليبرالی بوديم. گروههای نقاب دار و سفيد پوشان (White Overall) که با دستمال های سرخ چهره های خود را پوشانده بودند در صف مقدم رويارويی با پليس قرار داشتند. در جريان درگيری ها چند پليس و خبرنگار زخمی شدند و تعدادی از مخالفان نشست نيز دستگير يا زخمی گرديدند.
گردهمايی ملبورن نشان می دهد هر زمان که نشستهای سران مالی جهانی، فوروم اقتصادی داوس، گروه ۸ و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در هر کشوری برگزار شود، فعالين جنبش ضد جهانی شدن نو ليبرالی آنها را تعقيب خواهند کرد و فرياد اعتراض اکثريت عظيم مردم دنيا را عليه ستمکاری نظام سرمايه داری پژواک خواهند داد.

منابع:

http://www.greenleft.org.au/
http://melbourne.indymedia.org/index.php
http://www.melbourneglobe.com/
http://www.khaleejtimes.com/Index00.asp