جايزهء بزرگ:
وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) در جستجوى ۱۹۰ هزار تفنگى ست كه در عراق گم كرده است

برخى رسانه هاى گروهى بى آنكه قصد شوخى داشته باشند خبرى را كه واشنگتن پست انتشار داده نقل كرده اند كه «۱۹۰ هزار تفنگ جنگى از نوع كلاشنيكوف و هفت تير در عراق گم شده» يعنى يك سوم از سلاح هايى كه آمريكايى ها از ۲۰۰۴ تا ابتداى سال ۲۰۰۷ بين نيروهاى نظامى و انتظامى عراق توزيع كرده اند.
ديوان محاسبات ادارى دولت آمريكا تأكيد مى كند كه از ۲۰۰۳ تا كنون، آمريكا ۱۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار براى نيروهاى امنيتى عراق خرج كرده است كه ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار آن صرف تجهيزات شده است. نظر ديوان محاسبات اين است كه توزيع سلاح ها بى رويه و شتابزده بوده، به ويژه در ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ كه آموزش نيروهاى امنيتى عراق زير نظر ژنرال داويد پتراوس كه بعداً فرمانده كل نيروهاى آمريكا در عراق شد صورت مى‌گرفت.
واشنگتن پست حدس مى زند كه اين سلاحها ممكن است به دست شورشيانى افتاده باشد كه با نيروهاى آمريكايى مى جنگند و سپس چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند: «ناتوانى آمريكا در پيداكردن رد اين سلاح ها مثلاً از طريق شماره اى كه روى آنها حك شده، باعث شده است كه ارتش آمريكا نميداند آيا دشمنى كه دارد با او مى جنگد مسلح به سلاح هايى نيست كه با پول ماليات دهندگان آمريكايى فراهم آمده است؟»

نقل از سايت www.europalestine.com دوشنبه ۱۳ اوت ۲۰۰۷
- - - - - - - - - -

يادداشت: خبر روز ۶ سپتامبر اين بود كه به رغم انتقادات شديدى كه مقامات نظامى آمريكا نسبت به تصميم دولت خود در منحل كردن ارتش عراق در آغاز تجاوز به اين كشور مطرح مى كنند، آمريكا مى خواهد پليس عراق را هم كه خود در ايجاد آن كوشيده است منحل نمايد! مى‌دانيم كه بوش در حالى كه بر شمار نظاميان خود در عراق مى‌افزايد قول مى‌دهد كه سال آينده به تدريج از شمارشان خواهد كاست!
راستى اگر همين مقاومت عراق نبود آمريكا در چنين پريشانى مى افتاد و آيا چند كشور ديگر از جمله ايران را به فاجعه اى عظيم مبتلا نكرده بود؟