به گفته ی سفير اسبق آمريکا در هند: «اسرائيل عامل قتل ضياء الحق بود»
سايت ديلی تايمز. شنبه ۳ دسامبر ۲۰۰۵
(http://www.dailytimes.com.pk)

باربارا کروسِت که از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ مسؤول بخش آسيای جنوب شرقی در تحريريه ی نيويورک تايمز بوده مقاله ای در آخرين شماره ی نشريه ی سياست جهانی نوشته است. در اين مقاله آمده است که بنا به گفته ی «جان گونتر دين» سفير سابق آمريکا در هند در ۱۹۸۸، ژنرال ضياء الحق، رئيس جمهور پاکستان، احتمالاً به دست اسرائيل يعنی سازمانی اطلاعاتی و جاسوسی موساد به قتل رسيده است.
مقاله می افزايد که آقای «دين» وقتی نظر خود را به وزارت خارجه ی آمريکا اطلاع داد و اصرار کرد که تحقيقی جدی درباره ی محور اسرائيل ـ هند به عمل آيد وی را به اختلال روانی متهم کردند و از کار برکنار نمودند.
«جان گونتر دين» ديپلمات برجسته ای بود که بيش از آنچه بسياری آرزو دارند، آنهم بارها، پست سفارت را احراز کرده بود. او نظراتی استوار و سالها تجربه ی ارزشمند داشت و از آنجا که انديشمندی مستقل بود غالباً برای آن که «ديپلمات» خوب تلقی شود با مشکل رو برو بود!
در ادامه ی مقاله می خوانيم که «دين» معتقد است اسرائيلی ها می خواستند نظاميان پاکستانی را از دست يافتن به سلاح اتمی مانع شوند. اسرائيلی ها در سال ۱۹۸۱ به تسهيلات و تدارکات اتمی عراق حمله کرده بودند و وقتی ضياء الحق در سال ۱۹۸۷ اعلام کرد که پاکستان در آستانه ی دستيابی به بمب اتمی ست حرف او را باور کردند.
«جان گونتر دين» که هم اکنون ۸۰ سال از سنش می گذرد، مدت ۲۰ سال سکوت اختيار کرد و اکنون مشغول جمع آوری يادداشت های خويش است تا افکارش را منتشر کند. به او اجازه ندادند که در تحقيق پيرامون علل سقوط هواپيمای ضياء الحق شرکت کند زيرا او را از نظر عقلی ناتوان معرفی کردند. به دليل نظراتش بود که اعلام شد وی از سلامت جسمی و امنيتی کامل برخوردار نيست و در ۱۹۸۸ او را مجبور کردند بازنشسته شود. پس از آن حادثه ی هوايی که منجر به قتل ضياء الحق و نيز «آرنی رافل» سفير وقت آمريکا در پاکستان شد «جان گونتر دين» اتهام خود را عليه موساد مطرح کرد. لذا به مدت شش هفته او را به سويس فرستادند تا در آنجا «استراحت» کند و تنها زمانی اجازه يافت به دهلی نو باز گردد که بايد چمدانهايش را برای ترک هند می بست. اکنون او پرونده را گشوده تا اتهام «اختلال روانی» را که به وی زدند پيگيری و روشن کند و هم سؤالاتی را درباره ی سقوط هواپيمای ضياء الحق مطرح نمايد که مدتها ست در سکوت مدفون شده است.
«دين» می گويد که وقتی سفير آمريکا در هند بوده نمايندگان مختلفی از کنگره که جانبدار اسرائيل اند و نيز ديگر سياستمداران آمريکا که نقش تعيين کننده ای در سياست ايران دارند همواره از او می پرسيده اند چرا با اسرائيلی ها برای ممانعت از برنامه ی اتمی پاکستان و بی اعتبار کردن اين کشور همکاری نمی کند. وی می گويد که از او می خواسته اند هندی ها را به جانبداری بيشتر از اسرائيل ترغيب کند. وی اسرائيلی ها را متهم می کند که در سال ۱۹۸۰ وقتی او سفير آمريکا در لبنان بوده کوشيده بودند او را بکشند زيرا با سياست های اسرائيل مخالف بوده است. در کنيست (پارلمان اسرائيل) وی را متهم کرده اند که «طرفدار فلسطينی ها» ست.
ايالات متحده نه به FBI نه به هيچ سازمان ديگر اجازه نداد که درباره ی سقوط هواپيمای ضياء الحق تحقيقی کامل به عمل آورد.

(ترجمه برای انديشه و پيکار ۱۲ دسامبر ۲۰۰۵)