تراب حق‌شناس

از فیضیه تا پیکار...
خاطرات و نوشته‌ها

 

چاپ اول: مارس ۲۰۲۰ = اسفند ماه ۱۳۹۸
نشر اینترنتی: سپتامبر ۲۰۲۱ = شهریور ماه ۱۴۰۰

 

فرمات پی دی اف برای مطالعه روی کامپیوتر یا با برنامه‌های کتاب خوانی 

(Apple Book و  Kindly)

(اندازه فایل:  ۱۰  مگابایت)

 

برای چاپ
(اندازه فایل   ۳۸/۱ مگابایت)


جلد کتاب برای چاپ

با فرمات پی دی اف 

(اندازه فایل  ۲۶/۱  مگابایت)

 

با فرمات جی‌پگ

(اندازه فایل ۶۶۳ کیلو بایت)