فراخوان فعالین چپ اسرائیل به حزب چپ آلمان
برای حمایت از یک صلح عادلانه در خاور نزدیک

در ‏تاریخ پنجشنبه 25 مارس 2010 خواستار شدند که این حزب برای برقراری صلح و پایان منازعه اسرائیل- فلسطین ‏سیاست همراهی در
پیش گیرد. از جمله امضاء کنندگان این نامه اساتید دانشگاه، فعالان سرشناس، افرادی که از خدمت ‏سر بازی سرباز زده اند و هنرمندان بنام میباشند. یادآوری می کنیم که مواضع جریان های چپ چه رسمی و چه غیر ‏رسمی در آلمان بیشتر جانبدار اسرائیل است، هرچند صداهای اعتراض رسایی هم علیه سیاست های استعماری این ‏کشور به گوش می رسد.‏

‏      بیش از 100 تن از فعالان چپ اسرائیلی در یک نامۀ سرگشاده خطاب به حزب چپ آلمان ‏‎(Di Linke)‎،

‏     روزنامه یونگه ولت شماره 73-27/28 مارس 2010 کوتاه شدهء این نامه را چاپ کرده که در زیر ترجمهء آن ‏را ملاحظه می کنید:‏
    
    ‏ 
رفقای عزیز

‏ این نامه را ما به عنوان شهروندان اسرائیلی که در گروهها و سازمانهای چپ در اسرائیل و فلسطین فعالند، برای شما ‏میفرستیم. همۀ این فعالان در زمینه های حقوق بشر، محیط زیست، صلح، حمایت از پناهندگان ، عدالت اجتماعی، ‏حقوق کار، حقوق زنان و غیره مبارزه می کنند.‏
‏     
ما خواهان آن هستیم که در سرزمین  و  جامعه خودمان یک تحول اجتماعی اساسی صورت گیرد که در آن ‏اشغال سر زمینهای فلسطینی ها بپایان برسد و جامعه ای شکل بگیرد که همۀ ساکنان آن اعم از زن و مرد، اسرائیلی و ‏فلسطینی از حقوق برابر برخوردار باشند.‏
‏    
اخباری که از فعالیتهای حزب شما در رابطه با اوضاع منطقه و موقعیت اسرائیل – فلسطین منتشر گردیده، مارا ‏به ارسال این نامه وادار نمود. از آن جمله است شرکت اعضای رهبری حزب شما در یک تظاهرات در ژانویه 2009 ‏در برلین، که در آن تقاضای ادامۀ بمباران باریکۀ غزه شده بود و یا اینکه برقراری و پذیرش یک گروه کاری در ‏سازمان جوانان حزب شما (با نام باک شالوم ‏BAK shalom‏) که از هرگونه اقدام نظامی دولت اسرائیل علیه ‏فلسطینیها (بدون قید و شرط) حمایت می کند و شعارهای ناسیونالیستهای اسرائیلی راسر می دهد. و سرانجام سکوت ‏اکثریت اعضای رهبری شما در رابطه با سیاست اشغال اسرائیل و حمایت ضمنی از آن . همۀ اینها ما را وادار می ‏کند که دیگر ساکت نباشیم و دخالت کنیم.‏
‏     
پروپلماتیک چنین دخالتی بر ما آشکار است. ما براین نظر نیستیم که برای شما دیکته کنیم که چگونه در مملکت ‏خودتان فعالیت کنید و موضع بگیرید. ‏
‏     
ما میدانیم که گفتار (دیسکورس) مربوط به اسرائیل در آلمان ، بدلایل قابل فهم و بسیار مهم ، تم و معنای بسیار ‏حساسی دارد. هشیاری تاریخی در مقابل هولوکاست و نیز در آلمان معاصرمسأله مبارزه علیه آنتی سمی تیزم (یهود ‏ستیزی)، از وظایف بسیار مهم هر جنبش آزادیخواهی می باشد. و درست بهمین خاطر، برای ما بسیار مشکل است که ‏درک کنیم چگونه  تایید سیاست اشغالگرانۀ اسرائیل در آلمان بعنوان درس گیری از «تاریخ آلمان » توجیه می گردد و ‏مورد حمایت قرار
میگیرد.‏
جمهوری فدرال آلمان مسئول است:‏
‏     
اگر ما به شما متوسل می شویم بخاطر اینست که از اهمیت آلمان بعنوان قدرت اصلی در اتحادیه اروپا و نیز نفوذ ‏آلمان در خاور نزدیک آگاه هستیم. رابطۀ فشرده دیپلماتیک آلمان با اسرائیل و فعالیتهای نظامی آن در منطقه و حمایت ‏فعال از سیاست اشغالگری اسرائیل این واقعیت را ثابت می کند که آلمان را در نقش بازیگری ببینیم که در رابطه با ‏جنایت  جنگی اسرائیل و اقدامات آن علیه حقوق خلقها مسئول و پاسخگوست. بخاطر این دلایل است که ما خود را ‏محق میدانیم که از شما، بعنوان فعالین خواهان تغییر اجتماعی در آلمان و بعنوان اعضای حزبی که در پارلمان و ‏حکومت های محلی نمایندگی می شود، پاسخگویی اعمال دولت خود را در رابطه با سرزمین ما بعهده بگیرید.‏
‏     
سیاست اشغال دائمی و سلب حقوق از مردم فلسطین، به هیچ عنوان تنها  مسئله داخلی اسرائیل نیست. حاکمیت ‏ضد دموکراتیک دولت اسرائیل بر بیش از 3 میلیون زن و مرد فلسطینی، که از هرگونه حق انتخاب محروم هستند ، ‏همچنین جنایات جنگی که در مناطق اشغالی صورت گرفته، مسائلی هستند که بیش از همه باید مورد توجه کسانی ‏قرار گیرد که برای حقوق بشر مبارزه می کنند. بیش از همه شهروندان اروپایی هستند که باید بخاطر سیاست تهاجمی ‏و استعمارگرایانۀ دولت هایشان در خاورمیانه که در حال حاضر هم ادامه دارد، پاسخگوی منازعه خاور نزدیک ‏باشند. ‏
‏     
با همۀ اینها، بنظر می رسد که مقصر دانستن اسرائیل و محکومیت آن با اکراه شدیدی مواجه می شود. حمایت ‏های اقتصادی، نظامی و سیاسی اتحادیهء اروپا و بخصوص آلمان از اسرائیل، برای مثال در شکل ارسال اسلحه و ‏سرمایه گذاری های کلان و یا برخورداری از امتیازات ویژه  در قراردادهای تجاری با اسرائیل، نه تنها حمایت از ‏یک پروسه صلح  دايمی نیست، بلکه عملا سیاست اشغال و سرکوب همه جانبه خلق فلسطین را تداوم می بخشد.‏
‏     
بهمین خاطر ، و بعلت ضعف فلسطینی ها و تحت ستم بودن آنها، ضرورت اعمال  فشار  بر اسرائیل از جانب ‏جامعه بین المللی هر چه بیشتر بچشم میخورد. چرا که طرف قوی تر بدون فشار مؤثر هرگز موضع خود را تغییر ‏نمی دهد.  دولت اسرائیل بارها نشان داده است که بدون فشار کارآمد از سوی جامعه بین المللی و دولتها اصولا حاضر ‏به بستن قرارداد صلح و پایان اشغال سرزمینهای فلسطینی نیست.‏
‏     
آنچه ما را به ارسال این نامه تشویق می کند موفقیت اخیر شما در انتخابات پارلمان آلمان است و این امید را در ‏ما بر می انگیزد که تقویت موضع شما باعث شود که مسائل عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی ، حقوق زنان و جنبش ‏ضد نژادپرستی در آلمان فدرال به موضوع روز در صحنه سیاست آلمان بدل گردد. ما مطمئنیم که سیاست چپ و ‏حمایت گرانه درصحنۀ بین المللی نیز باید طرح و برنامه خود را داشته باشد و ما انتظار داریم که حزب شما در این ‏زمینه هم فعالانه به دیالوگ بین المللی با چپ ها، نیروهای ضد نژاد پرستی و نیروهای فمینیست بپردازد. بعنوان ‏بخشی از چنین دیالوگی ما در اینجا نقطه نظرات خود را در رابطه سیاست حزب شما در مسئله منازعه اسرائیل – ‏فلسطین ترسیم می کنیم .‏
‏     
ما بر این عقیده هستیم که دولت اسرائیل را برای اشغال  و سیاست نژاد پرستانه و جنایات جنگی نباید تشویق کرد ‏و باین ترتیب آنرا تقویت نمود. بلکه تنها اعمال سیاستی که برای اسرائیل روشن کند که اقدام علیه حقوق بین المللی ‏پذیرفتنی نیست، می تواند یک صلح عادلانه برای تمام مردان و زنان ساکن این سرزمین ببار آورد. ‏
چند توصیه :‏
‏    
  از نظر ما ، مطالبات مشخصی که حزب شما می تواند پیشنهاد کند، از این قرار است:‏

‏     1 - توقف هرگونه صادرات اسلحه به اسرائیل ( . . .)، زیرا آلمان نه تنها از دولتی که بطور سیستماتیک حقوق ‏بین المللی را زیر پا می گذارد حمایت می کند، بلکه این کشور را با اهداء میلیاردها یورو تشویق می نماید. (حتی ‏اخیرا دولت اسرائیل از آلمان تقاضا کرد که دو کشتی جنگی به ارزش میلیونها یورو به آن هدیه کند!)  ‏
‏        2- جلوگیری از افزایش قراردادهای تجارتی بین  اتحادیهء اروپا و اسرائیل  (......) هنگامی که اروپا گسترش ‏مناسبات اقتصادی خود را با اسرائیل بعنوان بهبود روابط و اعتماد متقابل در نظر می گیرد، دولت اسرائیل چنین ‏قدمهایی را بعنوان نقطه ضعف اروپا و تشویق خود به ادامه تعرض به حقوق بشر ارزیابی می کند. پیشنهاد ما برای زیر ‏فشار گذاشتن اسرائیل، ممنوعیت صادرات کالاهای اسرائیلی را که تماما یا بخشا در مناطق اشغالی (از جمله بیت ‏المقدس شرقی) تولید می شوند، ضروری تلقی می کند. ‏
‏      3- درخواست برپایی دادگاهی علیه کسانی که جنایات جنگی در منازعه اسرائیل – فلسطین مرتکب شده اند و ‏اجرای پیشنهادهای گزارش گلداستون [نمایندهء کمیسیون حقوق بشر ملل متحد برای بررسی عملیات نظامی اسرائیل ‏علیه غزه در ژاویه 2009].‏
‏     4 - حمایت از سازمانها و فعالین جامعه مدنی در اسرائیل – فلسطین و بیش از همه از مقاومت غیر خشونت آمیز و ‏دموکراتیک بر علیه کشیدن دیوار [جدا سازی] و اسکان غیر قانونی یهودیان در مناطق اشغالی.‏
‏      ‏
‏      با بذل توجه باین پیشنهادات ما امیدواریم که حزب شما موفق شود با درنظرگرفتن  اهمیت پاسخگویی کشور آلمان و ‏مردم آلمان در بارۀ آنچه در خاور نزدیک می گذرد، بحث   گسترده ای را سازمان دهد. از نظر ما، این بحث می باید هم ‏از جنبه های تاریخی و هم در رابطه با موقعیت فعلی و با نظرداشت منافع همۀ ساکنان زن و مرد منطقه، سیاستی را ‏برای صلح، برابری اجتماعی و حقوق بشر پیشنهاد کند و به بحث بگذارد. ‏
‏     
ما خوشحال خواهیم شد که بهمراه رفقای فلسطینی مان هم چنین سایر همراهان از زن و مرد ، در بحث هایی که در ‏حزب شما در رابطه با مسائل منطقه صورت می گیرد، فعالانه شرکت نموده و امیدواریم که این نامۀ سرگشاده به یک ‏دیالوگ پر ثمر و با حقوق برابر بین چپ ها در آلمان و چپ ها در اسرائیل – فلسطین منجر گردد.   ‏

‏ (بیش از صد تن از شخصیتها و فعالین چپ اسراییلی \ فلسطینی از جمله موشه سوکرمان نویسنده مشهور اسراییلی نامه ‏را امضا کرده اند که عیناً در زیر می آوریم.) ‏

Miriam Abed-ElDayyem, Gadi Algazi, Udi Aloni, Galit Altschuler, Hila Amit, Roey Angel, ‎Asaf Angermann, Gabriel Ash, Reuven Avergil, Danna Bader, Roni Bande, Ronnie Barkan, ‎Yossi Bartal, Ofra BenArtzi, Mor Ben Israel, Yoav Beirach Barak, Elaenor Cantor, Shai ‎Carmeli Pollack, Alex Cohn, Adi Dagan, Silan Dallal, Yossi David, Daniel Dokarevich, ‎Keren Dotan, Ronen Eidelman, Nimrod D. Evron, Eli Fabrikant, Tamar Freed, Michal ‎Givoni, Tsilli Goldenberg, Anat Guthmann, Connie Hackbarth, Yuval Halperin, Iris Hefetz, ‎Hanan Hever, Shir Hever, Chaya Hurwitz, Argo Inna, Hedva Isachar, Matan Israeli, Matan ‎Kaminer, Reuven Kaminer, Adam Keller, Hava Keller, Yana Knopova, Peretz Kidron, Assaf ‎Kintzer, Yael Lerer, Orly Lubin, Adi Maoz, Eilat Maoz, Naomi Mark, Anat Matar, Hagai ‎Matar, Michaeli Maya Wind, Edu Medicks, Yosefa Mekayton, Rotem Mor, Susanne Moses, ‎Avital Mozes, Naama Nagar, Ido Nahmias, Dorothy Naor, Regev Nathansohn, Ofer Neiman, ‎Norah Orlow, Hava Oz, Einat Podjarni, Yael Politi, Israel Puterman, Hili Razinsky, Moshe ‎Robas, Shadi Rohana, Yehoshua Rosin, Eddie Saar, Sergeiy Sandler, Gal Schkolnik, Ayala ‎Shani, Shemi Shabat, Aviram Shamir, Tali Shapiro, Fadi Shbeta, Ehud Shem Tov, Mati ‎Shemoelof, Yehuda Shenhav, Kobi Snitz, Gideon Spiro, Bilha Sündermann Golan, Roy ‎Wagner, Michael Warschawski, Sharon Weill, Yossi Wolfson, Uri Yaakobi, Sergio Yahni, ‎Kim Yuval, Michal Zak, Shimri Zameret, Mai Zeidani, Talilla Ziffer, Beate Zilvesmidt, ‎Moshe Zuckermann
 


‎.‎
‎  ‎