چاپ
دسته: کتاب


Andesheh va Peykar

No 2 


انديشه و پيکار
شماره دو

دى ۱۳۶۷
ژانويهء ۱۹۸۹

بخش اول

فهرست
  پانته‌آ ک. دولت: رابطهء قدرت میان طبقات
  دومینیک لوکور بحثی در بارهء استالین
.
بخش دوم
  ا. ح. عارف «انقلاب روسیه» و رزا لوکزامبورگ
(مسألهء ارضی و ملی از نظر رزا و لنین)
ترجمهء‌ الف پیروز کندال بیلز تکنولوژی و جامعه در عصر لنین و استالین
ترجمهء واحد پاریس لوموند ناکامی‌های سوسیالیسم در شوروی
  نگارش و تنظیم از تراب حق‌شناس فلسطین: سرفصل‌های تاریخی و اسناد
زمینه‌های عینی و ذهنی انتفاضه
    از بین نامه‌ها