چاپ
دسته: یادبود تراب حق‌شناس

تراب حق شناس یکی از چهره های محبوب و شناخته شده جنبش کمونیستی ایران در ساعت 11 شب دوشنبه 5 بهمن 1394 برابر با 25 ژانویه 2016 بعد از سال ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری آی.ال.اس در بیمارستانی در حومه شهر پاریس چشم از جهان فرو بست.

رفیق تراب حق شناس از زمانی که مانند فعال جنبش دانشجویی در دهه چهل خورشیدی پا به میدان مبارزه سیاسی علیه رژیم استبداد سلطنتی نهاد تا لحظه ای که قلبش از تپش باز ایستاد هیچگاه از مبارزه برای رهائی انسان استثمار شده و رنجدیده از چنگال نظام سرمایه داری باز نایستاد. چند دهه فعالیت سیاسی بی وقفه تراب حق شناس در همانحال تاریخ تکامل دیدگاههای سیاسی و فکری و روش های مبارزاتی وی بوده است. ایفای نقش در بنیانگذاری "سازمان مجاهدین خلق"، پیوند با جنبش مقاومت فلسطین، انشعاب از سازمان مجاهدین و شرکت در تأسیس "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" و راه اندازی نشریه اندیشه و پیکار و جمع آوری اسناد جنبش چپ و فعالیت های نظری، عرصه هایی از مبارزه این تلاش گر کمونیست بوده اند. تراب به معنای واقعی کلمه یک انترناسیونالیست بود و قلبش برای رهائی همه انسانهای اردوی رنج و کار از هر رنگ و تیره و نژادی می تپید.

جنبش کارگری و سوسیالیستی با از دست دادن تراب یکی از رزمندگان خستگی ناپذیر خود را از دست داد. حزب کمونیست ایران در گذشت رفیق تراب حق شناس را به همه یاران و همرزمانش تسلیت می گوید.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

۲۶ ژانویه ۲۰۱۶