چاپ
دسته: یادبود تراب حق‌شناس

تراب کمونیست رزمنده که بیش از پنج دهه از زندگی خود را وقف مبارزه بر علیه استبداد سلطنتی، جمهوری اسلامی و امپریالیسم نمود، ديروز بیست و پنج ژانویه بعد از پنج سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری مهلک، قلب پر از عشق او به رهایی انسانها از ستم، استثمار و نابرابری، از تپش ایستاد. رفیق تراب حق شناس برای همیشه از میان ما رفت، اما پیکار بی امانش در راه مبارزه برای رهایی بشریت و ارزشهای والای او بعنوان یک کمونیست رزمنده در تاریخ مبارزات توده های زحمتکش و ستمدیده جاودانه خواهد ماند.
ما این ضایعه سنگین را به جنبش کمونیستی، مبارزان راه آزادی و برابری و خانواده محترمش صمیمانه تسلیت می گوئیم.
٦ بهمن ۱٣٩۴، ٢٦ژانویه ٢۰۱٦