چاپ
دسته: Uncategorised

mst-t.gif

جنبش کارگران روستائی بدون زمین MST (برزیل)

 

actuelma.gif

اکتوئل مارکس

 

 

felestin-t.gif

«انجمن همبستگی فرانسه ـ فلسطین»ـ
h
ttp://www.france-palestine.org

همبستگی صداها برای صلح عادلانه در خاورميانه - اوروفلسطين

ezln.jpg

ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی  EZLN 

در رابطه با جنبش زاپاتیستی به زبان های مختلف  

The Narco News Bulletin<br><small>Reporting on the War on Drugs and Democracy from Latin America

The Narco News Bulletin
(اخبار و اطلاعات در مورد آمريکای لاتين
به زبان های انگليسی و  اسپانيائی) 

desinformemonos.png

desinformémonos
از اطلاعات خودمان، دروغ زدایی كنيم                                              

spa_logo_new.png