چاپ
دسته: Uncategorised

 DOMINGO-13.jpg

 

 

 ما راه‌اندازی یک کارزار جهانی علیه جنگ‌های سرمایه را پیشنهاد می‌کنیم

۱۱ مارس ۲۰۲۲